Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tal­vi­vaa­ran lä­hi­ve­sien tila en­nal­laan - "pääs­tö­ris­ki yhä ole­mas­sa"

Kainuun ELY-keskuksen mukaan heikoin tilanne on yhä kaivoksen lähijärvissä, joissa aiemmat käyttörajoitukset pysyvät voimassa.

20130408 - Sotkamo - Talvivaaran vuoto: Metallipitoista vettä valui maanantaina eteläistä turvapatoa kohti ainakin 7000 kuutiometriä tunnissa. Vuotoa yritetään tukkia, mutta allaslohko voi myös valua tyhjäksi. Kuvassa valmistellaan vuodon korjausta. Kaleva/Petri Hakkarainen
20130408 - Sotkamo - Talvivaaran vuoto: Metallipitoista vettä valui maanantaina eteläistä turvapatoa kohti ainakin 7000 kuutiometriä tunnissa. Vuotoa yritetään tukkia, mutta allaslohko voi myös valua tyhjäksi. Kuvassa valmistellaan vuodon korjausta. Kaleva/Petri Hakkarainen
Kuva: Hakkarainen Petri

Talvivaaran päästöjen vaikutus alueen vesistöissä on pysynyt talven ajan lähes ennallaan.

Kainuun ELY-keskus kertoo, että pientä parannusta on tapahtunut jätevesien etelän purkureitillä Laakajärven pintavesissä, mutta vastaavasti järven pohjoispään syvänteissä tilanne on heikentynyt.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on esittänyt asiantuntija-arvion kaivosalueen lähimpien vesien virkistyskäytöstä. THL:n mukaan Jormasjärven ja Laakajärven ja niiden alapuolisia vesiä voidaan käyttää normaalisti uima-, peseytymis- ja löylyvetenä.

Sen sijaan Salmisessa, Kalliojärvessä ja Kivijärvessä aikaisemmin annetut käyttöä rajoittavat suositukset ovat voimassa. Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven tila ei näytä parantuneen uimisen ja peseytymisen kannalta, ja suuret mangaanipitoisuudet rajoittavat löylyvesikäyttöä.

Talvivaaran kaivosalueella on yhä varastoituna ylimääräisiä vesiä noin 7,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä sisältää kipsisakka-altaiden vedet.

ELY-keskusken mukaan juoksutukset vesistöön on ympäristöluvassa rajoitettu sitomalla veden määrä Kalliojoen virtaamaan, joka kevään aikana on mahdollistanut hieman talvea suurempia juoksutuksia.

Talvivaaran lähivesistöjen tilan kehittymiseen vaikuttaa yhä juoksutettavien vesien kalkkikäsittelyn onnistuminen, sillä sen avulla suurin osa metalleista saadaan poistettua vesistä. Sulfaattia ei kalkkikäsittelyllä kuitenkaan saada kokonaan poistettua.

"Ylimääräisten vesien varastoiminen aiheuttaa edelleen päästöriskin, vaikka Talvivaara onkin pystynyt alentamaan Kortelammen altaan vedenpintaa ja vähentämään vesiä kipsisakka-altailta siten, että vedet mahtuvat varoaltaaseen mahdollisen vuototilanteen sattuessa", ELY-keskus tiedottaa.