ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Sirkus: Kahden lapsen äiti sai syk­syl­lä puhelun ja päätti karata sir­kuk­sen matkaan

Oulu: Ro­tuaa­rin palloa vaivaa mys­ti­nen vika, jota sel­vi­te­tään edel­leen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tal­vi­vaa­ra: Yri­tys­sa­nee­raus ei hei­ken­nä ve­sien­hal­lin­taa

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen keskeytti hetkeksi vesienhallintaan liittyvät rakennustyöt Talvivaarassa.

Talvivaaran kipsisakka-allas vuoti useita viikkoja vuoden 2012 marraskuussa.
Talvivaaran kipsisakka-allas vuoti useita viikkoja vuoden 2012 marraskuussa.
Kuva: Petri Hakkarainen

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen keskeytti hetkeksi vesienhallintaan liittyvät rakennustyöt Talvivaarassa. Rakennusurakat on kuitenkin saatu pääosin jälleen käyntiin.

Myös vesien käsittely kriittisissä kohteissa jatkuu normaalisti.

Kaivosyhtiö Talvivaara hakeutui yrityssaneeraukseen viime perjantaina.

Kainuun ely-keskus kehotti Talvivaaraa tiistaina jatkamaan vesienhallintaan liittyviä rakennustöitä. Kaivosyhtiön mukaan töiden jatkuminen oli saatu varmistettua jo ennen ely-keskuksen kehotusta.

"Vesien ja tuotantoliuoskierron hallinta, riittävien varotilavuuksien ylläpitäminen, riittävät pumppauskapasiteetit ja ylimäärävesien neutralointipuhdistukset pidetään yllä kaikissa olosuhteissa", sanotaan Talvivaaran Paikan päällä -blogissa.

Kaivoksella rakennetaan myös vedensiirtolinjoja Kortelammen turvapatoaltaalta ja kipsisakka-altaalta Tammalammen vedenpuhdistamolle. Sieltä vedet johdetaan eteenpäin puhdistettujen vesien varastoihin. Talvivaaran mukaan näiden linjojen rakentaminen on tärkeää ensi kevään sulamisvesiä ajatellen.

Talvivaaran tavoitteena on tyhjentää kipsisakka-altaan 5-lohko tammikuuhun 2014 loppuun mennessä ja 6-lohko ensi vuoden elokuun loppuun mennessä.