Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Tal­vi­vaa­ra tukee Fen­no­voi­maa, muttei voi si­tou­tua ra­hoi­tuk­seen

Talvivaara sanoo tukevansa edelleen Fennovoiman ydinvoimalahanketta, mutta ei voi tässä vaiheessa sitoutua hankkeen rahoittamiseen.

Yrityssaneerausta hakeva Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj tukee edelleen Fennovoiman ydinvoimalahanketta, mutta ei voi tässä vaiheessa sitoutua hankkeen rahoittamiseen.

Yhtiön mukaan se keskittää nyt kaikki taloudelliset resurssinsa Sotkamoon ja käynnissä olevaan yrityssaneerausprosessiin eikä voi näin ollen sitoutua hankkeen lisärahoitukseen.

Tilanteen selkiydyttyä ja yrityssaneerausprosessin edetessä Talvivaara aikoo kuitenkin harkita uudelleen mahdollisuuksiaan osallistua Fennovoiman hankkeeseen.

Yhtiön mukaan vakaa- ja ennustettavahintaisen sähköenergian saanti on Suomen teollisuudelle välttämätön edellytys kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Myös Suomelle asetettuihin ilmastotavoitteisiin pääsemisen kannalta Fennovoiman ydinvoimalahankkeen toteutuminen on Talvivaaran mukaan välttämätöntä.