Tilaajille

Tal­vi­so­dan syt­ty­mi­ses­tä tuli mar­ras­kuun lopussa 80 vuotta – pu­na-ar­mei­jan mars­si­opas vuo­del­ta 1939 kertoo Neu­vos­to­lii­ton suun­ni­tel­mis­ta

Mar­ras­kuun vii­mei­se­nä päi­vä­nä 1939 al­koi 105 päi­vää kes­tä­nyt tal­vi­so­ta Suo­men ja Neu­vos­to­lii­ton vä­lil­lä. Ky­sees­sä oli mo­lem­min­puo­li­nen tra­ge­dia.

Jut­tu on alun pe­rin jul­kais­tu 7.12.2009.

Mar­ras­kuun vii­mei­se­nä päi­vä­nä 1939 al­koi 105 päi­vää kes­tä­nyt tal­vi­so­ta Suo­men ja Neu­vos­to­lii­ton vä­lil­lä. Ky­sees­sä oli mo­lem­min­puo­li­nen tra­ge­dia.

Tal­vi­so­das­sa kaa­tui tai ka­to­si lä­hes 27 000 ja haa­voit­tui noin 44 000 suo­ma­lais­ta so­ti­las­ta. Si­vii­le­jä kuo­li pom­mi­tuk­sis­sa liki tu­hat.