Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

OYS: OYSiin tullut poik­keuk­sel­li­sen paljon jä­nis­rut­to­ta­pauk­sia

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lons­ta­dionp­ro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ta­lo­yh­tiöi­den asun­nois­sa paljon vial­li­sia, vanhoja tai väärin asen­net­tu­ja pa­lo­va­roit­ti­mia – ­pa­lo­kuo­le­miin liittyy usein toi­mi­van va­roit­ti­men puute

Toimivan palovaroittimen puuttuminen on yleistä taloyhtiöiden asunnoissa. Tämä käy ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tilastoista.

Vuosina 2016–2020 tehdyn tilaston mukaan taloyhtiöissä sijaitsevista tulipaloasunnoista yli puolet oli sellaisia, ettei niissä ollut toimivaa palovaroitinta. Vuokrataloasunnoista palovaroittimen toiminnassa oli puutteita jopa 70 prosentissa asunnoista.

– Niitä ei ole riittävästi, ne eivät toimi, ne ovat liian vanhoja tai ne on väärin asennettu, sanoon SPEKin johtavan asiantuntijan Kari Telarannan järjestön tiedotteessa.

Vuosina 2009–2018 noin 63 kuolemaan johtaneista tulipaloista sattui asunnoissa, joissa ei ollut palovaroittimia tai palovaroitin oli viallinen.

Pelastustoimen tilastojen mukaan  taloyhtiöiden asunnoissa oli vuosina 2016–2020  lähes 8300 tulipaloa.

Vaikka palovaroitin ei estä tulipalon syttymistä, se on tehokas keino vähentää palokuolemia ja taloudellisia vahinkoja. Valtaosassa taloyhtiöistä vastuu palovaroittimen asentamisesta on tällä hetkellä asukkaalla itsellään.

SPEKin tiedotteessa todetaan, että taloyhtiöitä kannustetaan ottamaan suurempaa roolia asuntojen palovaroittimista, sillä yhdestä asunnosta alkanut palo voi saada taloyhtiössä aikaan mittavia vahinkoja.