Taiteen edis­tä­mis­kes­kus: Uusi asian­tun­ti­ja­pal­ve­lu tai­tei­li­joil­le ja so­te-sek­to­rin toi­mi­joil­le

Taiteen edistämiskeskus (Taike) aloittaa uuden asiantuntijapalvelun sosiaali- ja terveyssektorin toimijoille ja taiteilijoille.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) aloittaa uuden asiantuntijapalvelun sosiaali- ja terveyssektorin toimijoille ja taiteilijoille. Tavoitteena on vahvistaa taiteen käyttöä sosiaali- ja terveyssektorilla. Taiteilijoille se avaa työllistymismahdollisuuksia.

Taike valitsi viisivuotiseen pilottiin kaksi taideasiantuntijaa 127 hakijan joukosta. Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijoiksi valittiin teatteritaiteen tohtori Pia Houni ja tanssitaiteen tohtori Isto Turpeinen.

Asiantuntijoina he tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita toiminta-, rahoitus- ja arviointimallien suunnittelussa ja käyttöönottamisessa. Taiteilijoita tuetaan puolestaan kulttuurihyvinvoinnin toimialalle työllistymisessä ja osaamisen kehittymisessä.

– Oikeus taiteisiin on yksi ihmisten perusoikeuksista riippumatta siitä, missä kunnossa ihminen on, Taiken johtaja Paula Tuovinen sanoo.

Sekä Houni että Turpeinen olivat molemmat mukana myös Taideyliopiston koordinoimassa ArtsEqual-hankkeessa tutkijoina. Hankkeessa selvitettiin laajasti, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.

Taiteen avulla on mahdollista vaikuttaa pitkäjänteisesti ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Taiteen mukaan ottaminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin vähentää syrjäytymistä ja terveydenhuollon kustannuksia.

Pia Houni aloittaa Taikessa toukokuussa ja Turpeinen elokuussa.

Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut rakentuu jo aikaisemmin tehdyn kehittämistyön pohjalle. Palveluun kuuluvat myös taiteen käytön, hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisohjelmaan aikaisemmin kuuluneet läänintaiteilijat Esa Vienamo (outsider taide), Heli Kauhanen (korutaide) ja Jaakko Kemppainen (pelitaide).