Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tahdon, että muutkin lapset ja nuoret oppivat itsensä il­mai­se­mi­sen ilon ja taidon

En ollut kuullutkaan käsitettä esittävä taide ennen kymmentä ikävuotta. Tullessani viidennelle luokalle taideaineita painottavaan kouluun olin hämmentynyt siitä, miten paljon ja miten monessa paikassa tätä silloin kammoksumaani esiintymistä tarvitaan.

Yläasteella liityin koulussani ilmaisutaidon ryhmään ja opin esiintymisen taidosta paljon. Minulle opetettiin, ettei heittäytymiseen tarvitse liittyä suurta häpeää ja pelkoa. Yläasteella minua ja koulukavereitani alettiin myös kannustamaan enemmän taiteen tekemiseen, kirjojen lukemiseen ja ilmaisutaidon harrastamiseen.

Tiedän, että esiintymiseen liittyvä pelko ja häpeä ovat läsnä monen muunkin lapsen ja nuoren elämässä. Eikä näin saisi olla. Itsensä ilmaiseminen on elintärkeä taito, eikä sen opettamisesta ja harjoittamisesta saisi luistaa kouluissa.

"Ymmärrän, että esiintymisen ja itsensä ilmaisun kammoksuminen ei tule pelkästään koulumaailmasta, mutta se on paikka, jossa esiintymiseen liittyvää pelkoa voitaisiin kitkeä pois."

Lapset ja nuoret ovat koulussa keskimäärin kuusi tuntia päivässä, viisi päivää viikossa ja noin 190 päivää vuodesta, yli kymmenen vuoden ajan. Jos tänä aikana ei koulussa opeteta tarpeeksi kulttuurista, kirjallisuudesta, taiteen monista eri muodoista, esiintymisestä ja itsensä ilmaisemista, minkälaisia aikuisia heistä kasvaa? Tylsiä, ahdistuneita tai esiintymispelkoisia?

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivut kertovat, että taiteen ja kulttuurin monet eri muodot kuuluvat opetussuunnitelmaan. Luottaen siihen tahdon ajatella, että opetussuunnitelmaa noudatetaan kaikissa kouluissa. Miksi silti niin moni oppilas pelkää kuollakseen astua luokan eteen esiintymään tai heittäytymään?

Ymmärrän, että esiintymisen ja itsensä ilmaisun kammoksuminen ei tule pelkästään koulumaailmasta, mutta se on paikka, jossa esiintymiseen liittyvää pelkoa voitaisiin kitkeä pois. Olen hyvin varma siitä, että moni rohkenisi esiintymään ja ilmaisemaan itseään rohkeasti, jos esimerkiksi ilmaisutaitoa ja sanataidetta harjoitettaisiin enemmän koulun arjessa.

Äidinkielen, kuvataiteen ja monen muunkin oppiaineen tunneilla voitaisiin tehdä edellä mainitsemiini taidemuotoihin liittyviä tehtäviä tietenkään unohtamatta itse tunnin aihetta. Tahdon, että muutkin lapset ja nuoret oppivat itsensä ilmaisemisen ilon ja taidon. Se kantaa nimittäin aika pitkälle elämän monilla eri osa-alueilla ja opettaa paljon.

Elsa Haapalainen

kahdeksasluokkalainen, Myllytullin koulu

Oulu