Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­käai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Suuri joukko kan­sa­lai­sia ha­luai­si osal­lis­tua pää­tök­sen­te­koon – harva po­lii­tik­ko ja vi­ran­hal­ti­ja luot­tai­si heihin pää­tök­sen­teos­sa

Sitra selvitti sekä kansalaisten että poliitikkojen mielipiteitä vaikuttamiseen. Arkistokuva.
Sitra selvitti sekä kansalaisten että poliitikkojen mielipiteitä vaikuttamiseen. Arkistokuva.
Kuva: Laura Seppä/Arkisto

Noin 700 000 suomalaista haluaisi osallistua enemmän päätöksentekoon, jos se olisi nykyistä helpompaa.

Päätöksenteko on heidän mukaansa liian kaukana arjesta. Kaksi kolmasosaa suomalaisista sanoo, että päätöksenteko pitäisi tuoda lähemmäksi tavallista ihmistä.

Nämä käyvät ilmi Sitra tuoreesta selvityksestä. Tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten lisäksi myös kunta- ja hyvinvointialuetasolla toimivien luottamushenkilöiden ja viranomaisten näkemyksiä.

Kyselyn mukaan päättäjät ja viranhaltijat eivät luota siihen, että kansalaiset kykenisivät osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Luottamushenkilöistä vain 19 prosenttia ja viranhaltijoista 14 prosenttia on sitä mieltä, että kansalaisilla on yleisesti riittävät valmiudet osallistua monimutkaisia päätöksiä koskevaan keskusteluun.

Lisäksi vain kolmannes päättäjistä uskoo, että kansalaisilla on valmiudet arvioida päätöksentekijöiden toimintaa.

Tutkijan mukaan tulos tuo esiin kipupisteen

Sitran projektijohtaja Hannu-Pekka Ikäheimo sanoo, että kansalaisosallistumisen heikkeneminen ja suomalaisten vähäinen usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin ovat tutkitusti Suomen demokratian kipupisteitä.

– Siksi on haaste, jos päättäjät kokevat politiikan olevan jotain niin monimutkaista, ettei sitä pidä liiaksi ulottaa kansalaisten käsiteltäväksi eri foorumeilla, hän toteaa.

Kotikunnan päätöksenteossa poliitikot suhtautuivat kansalaisten päätöksentekokykyyn myönteisemmin. Esimerkiksi asukaspaneelit ja kunnallinen kansanäänestys herättävät päättäjissä hieman enemmän optimismia.

Silti vain puolet päättäjistä uskoo, että tavallisilla ihmisillä on edellytyksiä osallistua kotikunnan asioiden päätöksentekoon.

Harva päättäjä tykkää nettiaddresseista

Sitran tuoreen selvityksen mukaan kansalaiset ja päättäjät ovat eri mieltä myös hyvistä vaikuttamistavoista. Kansalaiset haluaisivat käyttöön anonyymejä, helppoja ja digitaalisia osallistumistapoja. Päättäjät puolestaan haluavat enemmän kasvokkaisia kohtaamisia.

Esimerkiksi vain 14 prosenttia kuntien ja hyvinvointialueiden luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista haluaisi edistää nettiadressien käyttöä. Sen sijaan lähes 70 prosenttia kansalaisista voisi harkita käyttävänsä niitä.

Sitran teettämän kyselyn toteutti Taloustutkimus. Kansalaiskysely toteutettiin Taloustutkimuksen ja Dynatan internet-paneelissa huhti-kesäkuussa. Vastaajia oli yhteensä 4 000.

Päättäjäkysely käynnistettiin niin ikään huhtikuun lopulla, ja se saatiin päätökseen heinäkuun alussa. Kyselyyn vastasi lähes 1 200 päättäjää. Heistä reilut 300 oli viranhaltijoita ja vajaa 900 luottamushenkilöitä.