Oulun kaupunginjohtaja: Katso Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikkaa ha­ke­neet

Pääkirjoitus: Valtion ener­gia­re­mont­ti­ta­kaus­ten ulo­tut­ta­va myös syr­jä­seu­duil­le

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Suomi tar­vit­see me­ri­tuu­li­voi­maa – myös ny­kyi­seen hal­li­tus­oh­jel­maan on kir­jat­tu me­ri­tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mis­edel­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­nen

Kalevassa 18.2. julkaistussa mielipidekirjoituksessa ”Merituulihankkeet Perämerellä herättävät kysymyksiä” kyseenalaistettiin Perämerelle suunniteltavan merituulipuisto Hallan tarpeellisuutta.

Suomen energiaomavaraisuutta ja puhdasta kotimaista sähköntuotantoa lisäävä hanke on merkittävä keino päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Suomi tuo sähköä naapurimaista ja 2020 Suomen sähkönkulutus oli 82 terawattituntia sähköntuotannon jäädessä 67 terawattituntiin.