Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Suo­mes­sa talous su­pis­tuu, kai­kis­sa muissa EU-mais­sa kasvaa

Suomi on pudonnut EU:n ainoaksi maaksi, missä talous supistuu.

-
Kuva: Pekka Peura

Suomi on pudonnut EU:n ainoaksi maaksi, missä talous supistuu.

Eurostatin tänään julkistamien tilastojen mukaan Suomen bruttokansantuote supistui huhti-kesäkuussa prosentin vuoden takaisesta. Kaikissa muissa EU-maissa talous kasvoi.

Eurostatin tilastojen mukaan Suomi oli ainoa taantumaan juuttunut maa jo tammi-maaliskuussa, mutta kotimaan talous on sen jälkeen jäänyt entistä selvemmin jälkeen muusta EU:sta.

Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 1,6 prosenttia viime vuodesta varsinkin Itä-Euroopan maiden, Espanjan ja Ruotsin vetämänä.

EU:n 28 jäsenmaan talouskasvu näyttää kiihtyvän hitaasti, mutta vakaasti. Viime kesänä bruttokansantuote kasvoi 1,3 prosenttia, sen jälkeen kasvu on kiihtynyt prosentin kymmenyksellä aina, kun uudet tilastot on julkistettu neljännesvuosittain.

Euromaissa kasvu on hieman hitaampaa kuin valuuttaunionin ulkopuolisissa jäsenmaissa.