Kansalaisaloitteet: Ou­lu­lai­sen Olli Kohosen kan­sa­lais­aloi­te teki stopin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le

vaalit: En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

Suomen Yrit­tä­jät syyttää Teol­li­suus­liit­toa Lap­wal­lin pe­rus­teet­to­mas­ta pai­nos­tuk­ses­ta

Suomen Yrittäjät ry syyttää Teollisuusliittoa Lapwall Oy:n perusteettomasta painostuksesta.

Suomen yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkulan mukaan Teollisuusliitolla ei ole perusteita Lapwallin saartoon asettamiselle.
Suomen yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkulan mukaan Teollisuusliitolla ei ole perusteita Lapwallin saartoon asettamiselle.
Kuva: Matti Räty

Suomen Yrittäjät ry syyttää Teollisuusliittoa Lapwall Oy:n perusteettomasta painostuksesta.

Yrittäjäjärjestön mukaan liitto painostaa Lapwallia toimimaan tavoilla, joihin lainsäädäntö tai työehtosopimukset eivät sitä velvoita ja väittää liiton esittävän virheellisiä väitteitä yrityksen toiminnasta.

Teollisuusliitto on ilmoittanut harkitsevansa oikeustoimia Lapwallia vastaan ja aikoo asettaa yrityksen saartoon. Liiton mukaan Lapwall ohjaa henkilökuntaa eroamaan ammattiliitosta ja maksaa työntekijän työttömyyskassan jäsenmaksun, jos työntekijä kuuluu Yleiseen työttömyyskassaan, eikä suostu perimään Teollisuusliiton jäsenmaksuja työntekijöiden palkasta. Suomen yrittäjät pitää väitteitä virheellisinä, sillä sen mukaan Yleisen työttömyyskassan jäsenmaksu on henkilöstöetu, eikä työttömyyskassaan kuuluminen estä kuulumasta ammattiliittoon.

– Lapwall Oy on järjestäytymätön työnantaja, joten sillä ei ole lakiin tai työehtosopimukseen perustuvaa velvoitetta periä ammattiliiton jäsenmaksua, Suomen yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Saartoon asettaminen merkitsisi puolestaan sitä, että viranomainen ei voisi enää välittää Lapwallille työntekijöitä tai uusia ulkomaalaisten työntekijöiden työlupia.

– On yksiselitteisesti väärin, jos Teollisuusliitto asettaa yrityksen saartoon, jolle ei ole mitään todellisia perusteita, Makkula sanoo.

Teollisuusliiton ja Lapwallin kiista on jatkumoa viime lokakuussa alkaneeseen kärhämään. Teollisuusliitto asetti tuolloin useita työsulkuja vastustaakseen hallituksen silloin valmistelemaa irtisanomislakia.

Jäsenmaksuasioiden lisäksi oikeutta haetaan siihen, että Lapwallin väitetään maksaneen työntekijöilleen bonuksia työsulun ulkopuolelle jäämisestä. Lisäksi oikeudessa aiotaan mitata, asettavatko yrityksen jakamat bonusrahat nollasta sairauspäivästä vuodessa työntekijät eriarvoiseen asemaan.