Suomen ym­pä­ris­tö­kes­kus SYKEn pää­joh­ta­jak­si haki 22 hen­ki­löä

Virka täytetään määräajaksi ajalle 1.11.2020–31.10.2025.

Suomen ympäristökeskus SYKEn pääjohtajan virkaan on hakenut yhteensä 22 henkilöä, tiedottaa ympäristöministeriö.

Virka täytetään määräajaksi ajalle 1.11.2020–31.10.2025.

SYKE on ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluva tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka tukee kestävän kehityksen tavoitteiden ja keinojen arviointia ja valintaa sekä ympäristöpolitiikan toimeenpanoa. SYKE hoitaa myös maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyviä tehtäviä.

Virkaa hakivat:

Petri Ahlroth

Matti Aho

Johanna Ekman

Marko Ekqvist

Eeva Furman

Jussi Heikkola

Anni Huhtala

Tuomas Jokipii

Timo Lehesvirta

Pekka Leskinen

Per Mickwitz

Janne Nieminen

Esa Nikunen

Riikka Paloniemi

Petri Pellikka

Liisa Pietola

Eeva Primmer

Tapio Reinikainen

Jukka Santala

Leif Schulman

Tuukka Sivonen

Hakijoiden joukossa oli lisäksi yksi hakija, joka ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Juttua päivitetty 30.6.2020: lisätty yhden hakijan nimi.