Suomen viides ydin­voi­ma­yk­sik­kö lä­hem­pä­nä tuo­tan­toa kuin koskaan – Ol­ki­luo­to 3:n us­ko­taan aloit­ta­van säh­kön­tuo­tan­non ensi vuonna 11 vuotta myö­häs­sä

Vastoinkäymisistä ja viivästymisistä toiseen edennyt Olkiluoto 3 -ydinvoimala on nyt lähempänä sähköntuotannon aloittamista kuin koskaan.

Sähköntuotanto Olkiluoto 3 -ydinvoimalassa käynnistyy todennäköisesti vuoden 2021 puolella. Arkistokuva.
Sähköntuotanto Olkiluoto 3 -ydinvoimalassa käynnistyy todennäköisesti vuoden 2021 puolella. Arkistokuva.

Vastoinkäymisistä ja viivästymisistä toiseen edennyt Olkiluoto 3 -ydinvoimala on nyt lähempänä sähköntuotannon aloittamista kuin koskaan.

Laitoksen omistava Teollisuuden Voima Oyj (TVO) jätti keskiviikkona polttoaineen latauslupahakemuksen Säteilyturvakeskukselle (STUK).

Sekin tosin myöhästyi, sillä polttoaineen lataamisen oli tarkoitus alkaa jo tämän vuoden helmikuussa.

TVO:n oman arvion mukaan latausluvan saaminen kestää muutamia kuukausia. Sähköntuotantoon Olkiluoto 3 tuskin ehtii tämän vuoden puolella.

Latausluvassa on kyse siitä, saako TVO alkaa ladata ydinpolttoainetta reaktoriin.

Kun lupa saadaan, polttoaine asennetaan reaktoriin, paineastian kansi suljetaan ja laitosyksikön koekäyttö aloitetaan. Polttoaineen lataamisen yhteydessä ydinlaitos muuttuu ydinvoimalaitokseksi, vaikkei sähköä vielä tuotetakaan.

Olkiluoto 3 hinta on liki kaksinkertaistunut alkuperäisestä. Sen piti maksaa 3,2 miljardia euroa, mutta tuoreimman TVO:n arvion mukaan hinta on 5,5 miljardia euroa

Laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortion joulukuussa 2019 toimittaman aikataulun mukaan polttoaineen asennuksen oli suunniteltu toteutuvan kesäkuussa 2020, sähköntuotanto olisi alkanut marraskuussa 2020 ja säännöllinen sähköntuotanto maaliskuussa 2021. Nyt siitä myöhästytään.

TVO on Pohjolan Voiman 57-prosenttisesti omistama yhteisyritys, joka tuottaa sähköä Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa kahdella laitosyksiköllä.

Olkiluoto 3:n piti alun perin valmistua vuonna 2009.