Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

Suomen su­si­kan­ta on kas­vus­sa – Dna-ana­lyy­seis­sä ei löy­ty­nyt viit­tei­tä koi­ra­su­sis­ta

Tassu-tietojärjestelmään kirjattujen suden pari- ja laumahavaintojen yhteenlaskettu määrä kasvoi huomattavasti, mikä tarkensi uuden suden kanta-arvion tietoja. Kuva Rantsilasta joulukuulta 2020.
Tassu-tietojärjestelmään kirjattujen suden pari- ja laumahavaintojen yhteenlaskettu määrä kasvoi huomattavasti, mikä tarkensi uuden suden kanta-arvion tietoja. Kuva Rantsilasta joulukuulta 2020.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Maaliskuussa 2021 Suomessa oli 18–25 susiparia ja 32–38 perhelaumaa. Susireviirejä oli yhteensä 54–59, mukaan lukien rajareviirit ja poronhoitoalueen reviirit.

Luvut ovat 90 prosentin todennäköisyyksiä ja sisältyvät Luonnonvarakeskuksen (Luke) tänään julkistamaan suden kanta-arvioon.