Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Suomen piispat jul­kai­si­vat ve­too­muk­sen sodan lo­pet­ta­mi­sek­si – Ark­ki­piis­pa lähetti myös hen­ki­lö­koh­tai­sen kirjeen Venäjän or­to­dok­si­sen kirkon joh­ta­jal­le

Oulun piispa Jukka Keskitalo Kuusamossa viime vuonna.
Oulun piispa Jukka Keskitalo Kuusamossa viime vuonna.
Kuva: Kaisa Vänskä

Suomen piispat julkaisivat tiistaina vetoomuksen sodan lopettamiseksi. Samalla vetoomuksessa kehotetaan paaston aikana syventymään hengelliseen elämään ja rukoilemaan Ukrainan tilanteesta kärsivien puolesta.

– Venäjän hyökkäys on rikos kansainvälistä oikeutta ja synti Jumalaa vastaan. Kristinuskon ydinsanoma kärsivästä Kristuksesta on sanoma sovituksesta, sovinnosta ja rauhasta. Kristus itse kutsuu rauhantekijöitä Jumalan lapsiksi, kirjeessä sanotaan.

– Vetoamme kaikkiin, jotka kantavat vastuun Venäjän sotatoimien käynnistämisestä ja mahdollistamisesta. Tehkää kaikkenne hyökkäyksen pysäyttämiseksi. Vetoamme Venäjän ortodoksiseen kirkkoon ja muihin Venäjän uskonnollisiin yhteisöihin, että ne toimisivat sodan pysäyttämiseksi ja rauhan puolesta.

Kirjeessä piispat kehottavat myös auttamaan ukrainalaisia osallistumalla avustusjärjestöjen keräyksiin. Samalla muistutetaan, että Suomessa asuvia venäläisiä ei sodasta voi syyttää, vaan heitä pitää kohdella lähimmäisinä. Kirjeen ovat allekirjoittaneet kaikki Suomen kymmenen piispaa.

Lue myös: Suomen or­to­dok­si­nen kirkko vetoaa Venäjän or­to­dok­si­seen kirk­koon Uk­rai­nan sodan lo­pet­ta­mi­sek­si – Oulun met­ro­po­liit­ta Elia: "Yh­tei­nen huoli ja tra­ge­dia yh­dis­tää kansaa"

Arkkipiispa Tapio Luoma on kirkon tiedotteen mukaan lähettänyt tänään kirjeen koko Venäjän patriarkka Krilille. Kirjeessä arkkipiispa Luoma toteaa, että Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on seurattu syvästi järkyttyneenä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Hän vetoaa kirjeessä patriarkkaan ja rohkaisee tätä tekemään kaiken voitavansa sodan lopettamiseksi ja oikeudenmukaisen rauhan aikaansaamiseksi.

Maanantaina arkkipiispa Luoma lähetti kirjeen puolestaan Ukrainaan evankelis-luterilaisen kirkon piispa Pavlo Shvartsille. Siinä hän puhuu ukrainalaisten rohkeudesta ja kertoo Suomessa kerättävistä avustuksista.