Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Suomen on var­mis­tet­ta­va, että tytöt saavat luo­tet­ta­vaa tietoa sek­suaa­li- ja li­sään­ty­mis­ter­vey­des­tä

Tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet toteutuvat heikosti ympäri maailmaa. Yksi merkittävimmistä syistä on oikean tiedon puute.

Seksuaaliterveyteen liittyvät aiheet ovat monessa maassa yhä tabuja, eikä niistä keskustella kodeissa ja kouluissa. Tytöt eivät saa tarvitsemaansa tietoa esimerkiksi ehkäisystä tai siitä, että heillä on oikeus päättää omasta kehostaan. Tämä johtaa muun muassa suunnittelemattomiin ja varhaisiin raskauksiin. Joka vuosi 16 miljoonaa 15–19-vuotiasta tulee äidiksi, suuri osa heistä tahtomattaan.