Palkanmaksu: OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin

Energiansäästö: Oulu säästää mer­kit­tä­väs­ti sam­mut­ta­mal­la kou­lu­jen il­man­vaih­don yöllä

Pohde: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Suomen met­sä­va­ra­tie­dot päi­vi­tet­tiin – Poh­jois-Poh­jan­maa erottuu soil­laan, Lappi suo­je­lu­alueil­la

Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan Suomen metsien puuston biomassa metsä- ja kitumaalla on 1 687 miljoonaa tonnia. Siitä 58 prosenttia muodostuu runkopuusta ja vajaa viidennes oksista sekä lehvästöstä. Kantoja ja juuria on reilu viidennes.
Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan Suomen metsien puuston biomassa metsä- ja kitumaalla on 1 687 miljoonaa tonnia. Siitä 58 prosenttia muodostuu runkopuusta ja vajaa viidennes oksista sekä lehvästöstä. Kantoja ja juuria on reilu viidennes.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomen metsissä on puuta 2,5 miljardia kuutiometriä. Luku on eräs tapa kuvata metsiämme yhdellä numerolla, ja se sisältyy Luonnonvarakeskuksen juuri julkaisemiin tuoreimpiin metsävaratietoihin.

Suomen maapinta-alasta 26,3 miljoonaa hehtaaria eli 86 prosenttia luetaan metsätalousmaaksi. Tästä runsas kolme neljäsosaa on puuntuotokseltaan hyväkasvuista metsämaata ja kymmenesosa heikkokasvuisempaa kitumaata. Metsä- ja kitumaan välisenä erona on puuston kasvunopeus, joka jää kitumaalla metsämaata pienemmäksi: alle yhden kuutiometrin hehtaarilla mutta on vähintään 0,1 kuutiota hehtaarilla.

12 prosenttia on lähes tai täysin puutonta joutomaata, ja tässä luokittelussa joutomaaksi lasketaan muun muassa tunturipaljakat. Kaikki metsätalousmaa ei siis ole metsää.

Pohjois-Pohjanmaa erottuu metsävaratilastoissa soillaan. Metsätalousmaasta suota on koko maan tasolla noin kolmannes eli 9,1 miljoonaa hehtaaria. Soisin maakunta on Pohjois-Pohjanmaa, jossa 55 prosenttia metsätalousmaan pinta-alasta on suota.

Myös Keski-Pohjanmaalla yli puolet metsätalousmaasta on suota, 52 prosenttia.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.