Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Suomen alue­val­von­ta­la­ki van­han­ai­kai­nen uusien hyb­ri­di­uh­kien suhteen

Suomi ei pysty tällä hetkellä vastaamaan täysipainoisesti hybridiuhkiin, kuten vieraan vallan tunnuksettomiin joukkoihin.

Viranomaisten toimivaltuudet eivät ole riittävän selviä uusien uhkien torjunnassa, arvioi Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen yksikön päällikkö, hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto.
Viranomaisten toimivaltuudet eivät ole riittävän selviä uusien uhkien torjunnassa, arvioi Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen yksikön päällikkö, hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto.
Kuva: Mauri Ratilainen/com.pic.

Suomi ei pysty tällä hetkellä vastaamaan täysipainoisesti hybridiuhkiin, kuten vieraan vallan tunnuksettomiin joukkoihin.

Viranomaisten roolijako olisi epäselvä tilanteessa, jossa Ahvenanmaalla liikkuisi tunnuksettomia aseettomia joukkoja.

– Jos vihreät miehet tulevat Maarianhaminan satamaan, lentokentille tai Suomen rajanylityspaikoille touhuamaan, niin se on hankala tilanne. Aluevalvontalaki sopii huonosti vihreiden miesten tilanteeseen, Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston päällikkö, hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto toteaa.

Aluevalvontalaki antaa Rajavartiolaitokselle oikeuden puuttua vieraiden valtioiden joukkojen ja kaluston toimintaan. Ongelmia tulee, jos joukkoja ei voida tunnistaa minkään valtion sotaväeksi.

Koivisto sanoo, että nykylainsäädännössä viranomaisten toimintavaltuudet ovat epäselviä ja ristiriitaisia.

Vastuukysymykset voisivat olla ongelmallisia erityisesti Ahvenanmaalla sen erityisaseman takia.

- Ahvenanmaalla on oma poliisi, Suomen valtakunnallisella poliisilla on siellä valtakunnallisia tehtäviä ja Rajavartiolaitoksella yli 30 rajavartiomiestä. Kun Ahvenanmaa on lisäksi kansainvälisillä sopimuksilla demilitarisoitu ja julistettu puolueettomaksi, niin kysymys kuuluu, mitä kukin viranomainen tekisi, Koivisto kysyy.