Liikenne: Täys­säh­kö­tak­sit yleis­ty­vät Oulun tol­pil­la

Kolumni: Ei kannata sai­ras­tua, jos asut syr­jä­se­dul­la

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Suo­ma­lais­ku­lut­ta­jat ha­lua­vat tukea va­lin­nois­saan yhä ko­ti­mai­suut­ta ja vas­tuul­li­suut­ta – hin­to­jen nousu saa suo­si­maan huo­kei­ta brän­de­jä

Suomalaiset kuluttajat haluavat edelleen tukea kotimaisuutta ja vastuullisuutta valinnoissaan. Halvempien brändien ostaminen kuitenkin nousee tulevaisuuden ostosuunnitelmiin merkittävästi, ilmenee Suomalaisen Työn Liiton Taloustutkimuksella teettämästä selvityksestä.

Näiden tekijöiden takana on tulosten mukaan huoli ilmastonmuutoksesta, halusta tukea kotimaista työllisyyttä sekä Ukrainan sodasta johtuva epävarmuus Euroopassa.

Lisäksi hintojen kallistuminen vaikuttaa kulutustottumusten muutokseen vahvasti. Hintojen nousu ja oman taloudellisen tilanteen heikkeneminen ohjaavat kuluttajia suosimaan halvempia brändejä.  Hintojen kallistuminen on houkuttelee myös ostamaan tuotteita ja palveluita verkkokaupoista.

– Koko väestön tasolla kuluttamista parhaiten kuvaa kotimaisten tuotteiden, yritysten ja palveluntarjoajien suosiminen aina kun mahdollista. Kuluttajat pyrkivät edelleen lisäämään näiden suosimista tulevan vuoden aikana. Taloudellisten rajoitteitten vuoksi myös halvimpien brändien ostaminen korostuu, mikä näkyy etenkin alle 25-vuotiailla. Heidän valinnoissaan tärkeällä sijalla on myös vastuullisesti tuotettujen tuotteiden ostaminen, toteaa Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala liiton tiedotteessa.

Suomalaisen Työn Liitto selvitti Taloustutkimuksen online-paneelissa  suomalaisten kulutustottumuksissa tapahtunutta muutosta, suomalaisuuden ja vastuullisuuden merkitystä sekä yhdistyvätkö nämä toisiinsa 1.–10. elokuuta.

Lisäksi 15–24-vuotiaiden ikäryhmä kerättiin alihankintana Dynatan paneelissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1537 osallistujaa, joista naisia oli 816 ja miehiä 721.