Suo­ma­lai­nen sau­na­pe­rin­ne pääsi Unescon ai­neet­to­man kult­tuu­ri­pe­rin­nön luet­te­loon en­sim­mäi­se­nä pe­rin­tee­nä Suo­mes­ta

Suomalainen saunaperinne on lisätty Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Päätöksen teki 24 maan edustajista koostuva hallitustenvälinen komitea Pariisissa.

Saunominen on ensimmäinen perinne, joka Suomesta on luetteloon päässyt.

Suomen seuraava kansallinen hakemus koskee kaustislaista viulunsoittoperinnettä, josta odotetaan päätöstä joulukuussa 2021, Museovirasto kertoo.