Suoh­pan­ter­ror: Kan­nus­tam­me saa­me­lai­sia kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­teen

Kolttasaamelainen teatteriohjaaja Pauliina Feodoroff hätkähdytti suomalaisia viime itsenäisyyspäivänä saapumalla Linnan juhliin luku 169 ohimoonsa piirrettynä.

Suohpanterror-ryhmä hyödyntää julisteissaan länsimaisen populaarikulttuurin kuvastoa. Tämä juliste iskee saamelaiskiistan ytimeen: Suomi ja Ruotsi eivät ole vahvistaneet kansainvälistä ILO-sopimusta numero 169, jonka tarkoituksena on turvata alkuperäiskansojen oikeudet. Pohjoismaista Norja on vahvistanut sopimuksen.
Suohpanterror-ryhmä hyödyntää julisteissaan länsimaisen populaarikulttuurin kuvastoa. Tämä juliste iskee saamelaiskiistan ytimeen: Suomi ja Ruotsi eivät ole vahvistaneet kansainvälistä ILO-sopimusta numero 169, jonka tarkoituksena on turvata alkuperäiskansojen oikeudet. Pohjoismaista Norja on vahvistanut sopimuksen.
Kuva: Suohpanterror

Kolttasaamelainen teatteriohjaaja Pauliina Feodoroff hätkähdytti suomalaisia viime itsenäisyyspäivänä saapumalla Linnan juhliin luku 169 ohimoonsa piirrettynä. Luku viittaa alkuperäiskansojen oikeudet turvaavaan ILO-sopimukseen, jota Suomi ei ole edelleenkään vahvistanut.

Feodoroff halusi kertoa mielenilmaisullaan, ettei hän hyväksy Suomen valtion vähättelevää suhtautumista saamelaisiin ja saamelaisten oikeuksiin. Feodoroffin tavoin myös monet muut nuoret saamelaiset ovat turhautuneita ja vihaisia. He kokevat, etteivät demokratian keinot ole auttaneet viemään eteenpäin saamelaisten oikeuksia, vaan on käynyt juuri päinvastoin: Suomessa on kyseenalaistettu se, ovatko saamelaiset alkuperäiskansa tai kansa ollenkaan.


Terävintä kritiikkiä Suomen saamelaispolitiikkaa kohtaan esittää taiteilijaryhmä Suohpanterror, jonka julisteissa Suomea syytetään kolonialismista. Julisteissa on jopa väkivaltaista kuvastoa, mutta ryhmä kiistää kannustavansa väkivaltaan.

– Emme hyväksy väkivaltaa, mutta sen sijaan kannustamme kansalaistottelemattomuuteen. Saamelaisten pitää noudattaa esimerkiksi Tenojoella omia, perinteisiä tapaoikeuksiaan, vaikka ne olisivat ristiriidassa valtioiden lakien ja määräysten kanssa, Suohpanterroria edustava Jenni Laiti sanoo.

Saamen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola näkee nuoren sukupolven mielenilmaisut luonnollisena reaktiona viime vuosien tapahtumille ja asenneilmaston muutokselle Suomessa. Hänen mielestään saamelaisiin kohdistuvassa väheksynnässä on kysymys samasta ilmiöstä kuin maahanmuuttajiin kohdistuvassa rasismissa.