Su­ku­puo­li vai­kut­taa on­net­to­muus­ris­kiin

Naisia ja miehiä, nuoria ja vanhoja, kokeneita ja kokemattomia kuljettajia uhkaavat liikenteessä erilaiset vaarat.

-


www.liikenneturva.fi/fi/turvatieto/vahinkovaaka.php
Autoilijan vahinkovaaka antaa tietoja omista riskeistäsi ja auttaa välttämään tietyntyyppisiä tilanteita.

Naisia ja miehiä, nuoria ja vanhoja, kokeneita ja kokemattomia kuljettajia uhkaavat liikenteessä erilaiset vaarat.

Liikenneturvan vahinkovaaka-nettipalvelu paljastaa henkilökohtaisen vahinkokartan kuljettajan syntymävuoden, sukupuolen, ajokortin hankintavuoden, auton vuosimallin ja ajoneuvoluokan perusteella.

Tulos perustuu vakuutusyhtiöiden liikennevahinkoaineistoon, johon on tallennettu noin miljoona erilaista liikenneonnettomuustapausta. Palvelua selaillessa yllättyy, kuinka selkeästi sukupuoli vaikuttaa vahinkojen määriin.

Liikenneturvan koulutuspäällikkö Antero Lammi vahvistaa, että sukupuolella on ratin takana väliä ainakin tilastollisesti. "Vaikka nais- ja mieskuskien ajotaidon paremmuuden vertailu koetaan ärsyttäväksi, kyllä tilastotietojen perusteella naisista ja miehistä kuljettajina hahmottuu erilainen kuva."

Lammin mukaan naiset ovat miehiä turvallisuushakuisempia kuljettajia. Naiset käyttävät enemmän turvavyötä ja syyllistyvät harvemmin rattijuopumuksiin.

Miehet sen sijaan ovat yliedustettuina useissa tilastoissa. Kuolemaan johtaneisiin rattijuopon aiheuttamiin onnettomuuksiin syyllistyneistä 90 prosenttia on miehiä. Vakuutusyhtiöiden tilastojen mukaan miehet aiheuttavat 70 prosenttia kaikista liikennevahingoista. Myös liikenteessä kuolleista 70 prosenttia on miehiä, ja miesten riski vammautua vaikeasti liikenteessä on selvästi naisten riskiä suurempi.

Lammin mukaan miesten yliedustus ei selity sillä, että enemmistö kuskeista olisi miehiä.

"Ajokortillisten määrä tasaantuu koko ajan. Nuoremmissa ikäryhmissä naisilla ja miehillä on yhtä paljon ajokortteja. Miehet ajavat naisia enemmän, mutta se ei selitä koko riskiä."

Lammin mukan kyse on miehille tyypillisestä riskikäyttäytymisestä, jolloin kuljettaja arvioi asioita väärin. Tyypillinen nuoren mieskuljettajan onnettomuus on hyvällä kelillä kovassa vauhdissa tapahtunut hallinnan menetys.

"Miehille kaahaaminen on tyypillisempää. Varsinkin nuorille miehille auto on huvittelun väline, jota käytetään elämysten etsintään."

Tutkimuksissa miehet arvioivat naisia useammin omat ajotaitonsa keskinkertaista paremmiksi tai jopa erinomaisiksi. Liikenneturvan näkökulmasta naiset selviävät liikenteessä paremmin, koska he aiheuttavat vähemmän vakavia vahinkoja. Lammin mukaan tästä ei kuitenkaan voida vetää johtopäätöstä, jonka mukaan naiset olisivat parempia kuljettajia.

"Mitä paremmuudella milloinkin tarkoitetaan? Ajotaito koostuu monista asioista, se on joustavuutta, mielenmaltin säilyttämistä, liikennesääntöjen noudattamista, ajoneuvon käsittelyä ja tilanteiden hallintaa."

Turvallisuushakuisuudesta huolimatta myös naisille tapahtuu onnettomuuksia. Naiset töppäilevät miehiä enemmän pienillä tilannenopeuksilla pihoilla ja parkkipaikoilla. Tilastot osoittavat naisien syyllistyvän etenkin peruutusvahinkoihin ja muihin kolhimisiin. Naiset ovat useammin osallisena lieviä vammoja aiheuttavissa liikenneonnettomuuksissa.

"Naisten vahingot liittyvät monesti kömpelyyteen auton käsittelyssä", Lammi selventää.

Lammin mukaan onnettomuuksiin vaikuttaa myös kuljettajan ikä. Keski-ikäiset ja iäkkäät ovat hyvin edustettuina kohtaamisonnettomuuksissa, joiden syynä voi olla rattiin nukahtaminen tai hallinnan menetys ohitustilanteessa. Ikäihmiset töppäilevät varsinkin risteyksissä.

"Kun katsotaan vakavia henkilövahinkoja, ehdottomasti suurin ongelmaryhmä on nuoret kuljettajat. Koko joukkoa ei pidä leimata, mutta varsinkin nuorten miesten keskuudesta löytyy vaarallisia kuljettajia. Tämä ongelma ei tule teiltämme katoamaan, ellei siihen löydetä uusia ratkaisuja", Lammi painottaa.

Vaikka liikenne teillä kasvaa parin prosentin vuosivauhdilla, liikennekuolemien määrä on pysytellyt vajaassa 400:ssa. Sen sijaan vakuutuksesta korvattujen liikennevahinkomäärä on lisääntynyt 17 000 tapauksella vuosien 2000 ja 2007 välillä.