Stuk vaatii Fen­no­voi­mal­ta yhä tar­kem­pia sel­vi­tyk­siä ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – "Toi­min­nas­sa sel­väs­ti pa­ran­net­ta­vaa"

Stukin mukaan Fennovoimassa on tehty päätöksiä, jotka on perusteltu vasta jälkikäteen. Vain jätehuollosta on annettu riittävät selvitykset viranomaisille.

Stukissa ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonnasta vastaava johtaja Jussi Heinonen kertoo, että Fennovoima on esittänyt tässä vaiheessa viranomaiselle riittävät jätehuollon suunnitelmat.
Stukissa ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonnasta vastaava johtaja Jussi Heinonen kertoo, että Fennovoima on esittänyt tässä vaiheessa viranomaiselle riittävät jätehuollon suunnitelmat.
Kuva: Ulla Nikula

Stukin mukaan Fennovoimassa on tehty päätöksiä, jotka on perusteltu vasta jälkikäteen. Vain jätehuollosta on annettu riittävät selvitykset viranomaisille.

Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippanan mukaan Fennovoiman ydinvoimalahankkeen suunnittelu Hanhikivenniemelle on tähän mennessä ollut säteily- ja ydinturvallisuutta valvovalle viranomaiselle melko poikkeuksellinen prosessi.

– Kaikilla osapuolilla on ollut ja on edelleen kovasti oppimista toistensa toimintatavoissa ja niiden yhteensovittamisessa. Kansainvälisessä yhteistyössä myös erilaisten turvallisuusvaatimusten ymmärtämisessä on ollut omat hankaluutensa, Tiippana sanoo.

Hanhikiven voimalaitoshankkeen valvonnasta vastaava projektipäällikkö Janne Nevalainen sanoo, että Fennovoiman toiminnassa on yhä selvästi parantamisen varaa.

– Jatkossa Fennovoiman on esimerkiksi tehtävä Hanhikivi-spesifiset analyysit ja suunnitelmat. Me emme voi tehdä päätöksiä referenssilaitoksen dokumentteihin perustuvien tietojen ja oletusten perusteella, Nevalainen toteaa.

Stuk on jo pitempään ollut huolissaan Fennovoiman johtamis- ja turvallisuuskulttuurista. Kesällä tehdyn tarkastuksen perusteella Fennovoima esimerkiksi tekee päätöksiä, joita perustellaan vasta jälkikäteen.

– Kaikkien päätösten ja suunnitelmien pitää perustua tarkkoihin tutkimuksiin, ja meille on tietyissä kohdissa jäänyt vähän epäselväksi, onko näin toimittu.

Stukin mukaan päätöksenteon yhteydessä ei ole huomioitu joitain merkittäviä kysymyksiä, esimerkiksi sellaisia jotka liittyvät laitoksen 60 vuoden käyttöikään.

– Kriittisten paikkojen ja komponenttien, kuten reaktoripainesäiliön, on kestettävä koko laitoksen käyttöiän. Tutkimukset ja niistä tehdyt johtopäätökset on myös kirjattava huolellisesti, Nevalainen toteaa.

Stukissa ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonnasta vastaava johtaja Jussi Heinonen kertoo, että Fennovoima on esittänyt tässä vaiheessa viranomaiselle riittävät jätehuollon suunnitelmat.

– Aivan kaikkia jätehuollon teknisten ratkaisujen suunnitelmia ei ole meille vielä toimitettu, mutta toistaiseksi se ei ole edes välttämätöntä. Matala- ja keskiaktiivinen ydinjäte sijoitetaan voimalaitosalueelle, se on Suomessa jo rutiinitoimintaa.

Käytetyn ydinpolttoaineen välivaraston turvallisuus arvioidaan taas aikanaan osana voimalaitoksen rakentamislupaa.

Hanhikivi 1 -hankkeen lopullinen käsittelyaikataulu Stukissa riippuu täysin siitä, miten Fennovoima ja laitostoimittaja RAOS Project saavat toimitettua tarvittavat dokumentit. Hankkeesta saatua aineistoa käsitellään Stukissa parhaillaan.

– Suurin osa asiakirjoista uupuu edelleen, mutta Stukin henkilökunta on varautunut 'isoon rysäykseen', kun dokumentteja rupeaa tulemaan. Se voi tapahtua jo ensi vuonna, Nevalainen sanoo.

Pääjohtaja Petteri Tiippanan mielestä Stukin osoittamat puutteet Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa ovat kaikki korjattavissa ja täydennettävissä, jos voimayhtiöllä ja laitostoimittajalla on siihen tahtoa.

Hänen mielestään on tärkeää, että ydinvoimalaitoksen suunnittelu ja toimitusketju saadaan riittävän kypsiksi.

– Nämä ovat niitä opetuksia, jotka realisoituivat Olkiluoto 3:ssa. Jos suunnittelu ei ole tarpeeksi kypsää, se kertautuu rakentamisen aikana aikatauluviiveinä ja muina ongelmina. Sinänsä tähän vaiheeseen kannattaa laittaa paukkuja, Tiippana sanoo.

Stukin johto valotti Hanhikiven ydinvoimalahankkeen nykytilannetta tiistaina Pyhäjoen päättäjille ja medialle.