STUK: Tal­vi­vaa­raan suun­ni­tel­tu uraanin tal­teen­ot­to­lai­tos täyttää tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­set – ym­pä­ris­töl­le ja asuk­kail­le ai­heu­tu­via riskit vä­häi­siä

Terrafame Oy:n uraanin talteenottolaitoksen luvan myöntämiselle ei ole estettä säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta, todetaan STUK:n tänään työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamassa lausunnossa.

Terrafame on hakenut lupaa käynnistää muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenotto. Terrafamen kaivos Sotkamossa kuvattuna tammikuussa 2019.
Terrafame on hakenut lupaa käynnistää muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenotto. Terrafamen kaivos Sotkamossa kuvattuna tammikuussa 2019.
Kuva: MARJATTA KURVINEN

Terrafame Oy:n uraanin talteenottolaitoksen luvan myöntämiselle ei ole estettä säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta, todetaan Säteilyturvakeskuksen tänään työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamassa lausunnossa. Luvan Talvivaarassa Terrafamen kaivosalueella olevan talteenottolaitoksen käynnistämiselle myöntää valtioneuvosto.

Säteilyturvakeskuksen lausunto uraanin talteenottolaitoksen turvallisuudesta perustuu turvallisuusarvioon, jossa se on arvioinut, miten Suomen valtion omistama Terrafame Oy täyttää ydinenergialainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Säteilyturvakeskus toteaa lausunnossaan, että yhtiön hakemus on vaatimuksen mukainen ja että ympäristölle ja ympäristön asukkaille aiheutuvat riskit uraanin ydin- ja säteilyturvallisuusriskit ovat vähäisiä.

– Vähäiset riskit tarkoittavat käytännössä sitä, että uraanin talteenottolaitoksen työntekijöiden säteilyaltistus jää vähäiseksi eikä väestölle aiheudu lisäaltistusta uraanituotannon aloittamisesta, toteaa Säteilyturvakeskuksen ylitarkastaja Jarkko Kyllönen

Toiminnan harjoittaja Terrafame vastaa laitoksen, sen työntekijöiden ja ympäristön säteilyturvallisuudesta. Säteilyturvakeskus valvoo, että näin tapahtuu.

Terrafame on hakenut lupaa käynnistää muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenotto ja jalostus niin sanotuksi yellow cake -puolituotteeksi, eli uraanioksidiksi, josta valmistetaan ydinvoimalaitosten polttoainetta.