Stuk: Käyvien ydin­voi­ma­loi­den val­von­ta menee OL3:n edelle – Ko­ro­na­krii­si voisi vii­väs­tyt­tää lai­tok­sen käyn­nis­tä­mis­tä edel­leen

Jos Säteilyturvakeskus joutuu priorisoimaan valvontaansa, se vaikuttaisi myös Fennovoiman rakentamislupa-aineiston käsittelyyn.

Koronaviruksen aiheuttamat kerrannaisvaikutukset voivat pahimmillaan hidastaa Olkiluoto 3:n (kuvassa) käynnistämistä ja Hanhikiven ydinvoimalan lupakäsittelyä.
Koronaviruksen aiheuttamat kerrannaisvaikutukset voivat pahimmillaan hidastaa Olkiluoto 3:n (kuvassa) käynnistämistä ja Hanhikiven ydinvoimalan lupakäsittelyä.
Kuva: Mikael Rydenfelt

Jos Säteilyturvakeskus joutuu priorisoimaan valvontaansa, se vaikuttaisi myös Fennovoiman rakentamislupa-aineiston käsittelyyn. Toistaiseksi valvonta ei Stukin mukaan ole hidastunut, mutta hankaloitunut se on. Esimerkiksi liikkumisen vaikeutuminen voisi pakottaa priorisointiin laitosten välillä.

Säteilyturvakeskus (Stuk) voi joutua priorisoimaan valvontatehtäviään, jos koronavirus sairastuttaa merkittävän määrän henkilöstöä. Tämä voisi viivästyttää loppusuoralla olevan Olkiluoto 3:n (OL3) käynnistymistä entisestään.

Tärkeysjärjestyksessä toimivat ydinvoimalat tulevat ennen rakenteilla olevia.

– Mikäli päädyttäisiin tilanteeseen, ettei Stukilla olisi resursseja suorittaa kaikkia valvontatehtäviänsä tai esimerkiksi matkustaminen laitospaikalle kävisi hyvin hankalaksi, priorisoitaisiin luonnollisesti käyvien ydinvoimalaitosten valvonta sähköntuotannon huoltovarmuuden ja laitosten turvallisuuden varmentamiseksi, toteaa apulaisjohtaja Tapani Virolainen Stukista.

Tilanteen jatkuessa pitkään, vaikutuksia voisi olla myös Fennovoiman rakentamislupa-aineiston käsittelyyn.

– Valvonnassamme priorisoidaan toki käyvät ydinvoimalaitokset, vahvistaa Hanhikivi 1 -hankkeen projektipäällikkö Janne Nevalainen Stukista.

Käynnit laitoksilla pyritään minimoimaan

Säteilyviranomainen on tehnyt erilaisia järjestelyjä turvatakseen toimintansa koronavirusepidemian aikana.

Etätöiden ja videoneuvottelujen lisäämisen ohella on vähennetty tarkastuksia paikan päällä esimerkiksi ydinvoimalaitoksissa. Näissä keskitytään nyt turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin.

OL3-työmaalla valvonta jatkuu edelleen. Koronatilanteen vuoksi sinne on myös siirtynyt sellaisia tarkastuksia, jotka normaalitilanteessa on tehty laitevalmistajien luona.

– Stukista työmaalle kulkevien tarkastajien määrää pyritään minimoimaan Stukin paikallistarkastajien vastatessa suurimmasta osasta tarkastuksia, Virolainen kertoo.

Muun muassa polttoaineen latausta odottavan OL3-hankkeen valvonta ei Virolaisen mukaan ole toistaiseksi hidastunut, hankaloitunut kylläkin. Jokaista Stukista laitospaikalle suuntautuvaa matkaa harkitaan tarkoin, minkä vuoksi paikallistarkastajien työmäärä on kasvanut.

– Tätä hallitaksemme olemme edellyttäneet Teollisuuden Voimalta (TVO) ja laitostoimittajalta entistäkin parempaa tarkastusten valmistelua ja ”sijoittelua” työpäiville, jotta tarkastukset saadaan tehtyä tehokkaasti.

Ydinvoimalaitosten valvontaosastolla työskentelee Stukissa runsaat 120 henkilöä, joista kaikki ovat tavalla tai toisella tekemisissä OL3-hankkeen kanssa. Täysipäiväisesti projektiin keskittyy kymmenkunta henkilöä.

Uuden ydinvoimalan valvontaan käytettiin esimerkiksi viime vuonna noin 20 henkilötyövuotta, joista viisi oli niin sanottua kenttätyötä.

– Paikallistarkastajia on Olkiluodossa yhteensä viisi ja he valvovat myös käyviä laitoksia sekä Posivan loppusijoitushanketta, Virolainen kertoo.

OL3-työmaalla yhä yli 1 500 työntekijää

Paikan päällä Olkiluodon voimalasaarella työskenteli helmi-maaliskuun vaihteessa noin 1 600 OL3-laitostoimittajan eli Areva-Siemens -konsortion työntekijää. Pienellä alueella on siis hyvin paljon ihmisiä, mikä on koronaviruksen leviämisen näkökulmasta riski.

TVO:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Poikolan mukaan henkilöstön määrä työmaalla on maaliskuussa "hieman laskenut".

Hän ei kuitenkaan kommentoi sitä, onko ulkomaalaisia työntekijöitä alkanut matkustaa kotimaihinsa koronavirustilanteen vuoksi. Tällä hetkellä paluu esimerkiksi Keski-Euroopasta ei olisi rajojen sulkemisen vuoksi mahdollista.

– OL3:lla työt jatkuvat ja samalla teemme yhdessä laitostoimittajan kanssa mittavia järjestelyjä koronavirustartuntojen leviämisen hillitsemiseksi, Poikola toteaa.

Lännen Media kertoi TVO:n ja yleisesti voimalaitosten koronavarautumisesta viime viikolla. Kriittisimmässä asemassa ovat valvomoissa työskentelevät ja muu käyttöhenkilöstö, joka on asetettu työtehtävissä laitoksilla sisäiseen eristykseen.

Uusimman julkisuuteen kerrotun aikataulun mukaan OL3:n ydinpolttoaine ladataan kesäkuussa ja laitos liitetään valtakunnan verkkoon marraskuussa. Säännöllisen sähköntuotannon pitäisi alkaa vuoden kuluttua eli maaliskuussa 2021.

Aikataulu siirtyi viime joulukuussa. Vielä syksyllä laitostoimittaja arvioi, että sähköntuotanto alkaisi jo tämän vuoden syyskuussa.

Fennovoima pystyy jatkamaan kutakuinkin ennallaan

Stukin varautuminen ei ole ainakaan vielä hankaloittanut merkittävästi myöskään Fennovoiman arkea. Videoneuvottelut ovat olleet tuttuja jo aiemmin ja suuri osa Hankikivi 1 -hankkeeseen liittyvistä tarkastuksista on vielä asiakirjatarkastuksia.

Suunnitellulla voimalapaikalla Pyhäjoella on noin 180 työntekijää, ja työt jatkuvat kutakuinkin ennallaan. Esimerkiksi koulutusryhmien kokoa on kuitenkin rajattu eikä vierailijoita oteta vastaan.

– Työmaalla tehdään tällä hetkellä pääosin ulkotöitä, joihin koronavirukseen varautumisella ei ole ollut vielä suurta vaikutusta, sanoo Fennovoiman viestintäjohtaja Sakari Kotola.

Mahdollinen koronaepidemian aiheuttama viivästys otettaisiin yhtiössä pragmaattisesti vastaan.

– Toivomme, että tilanne ei aiheuta viiveitä hankkeemme kannalta, mutta toki ymmärrämme, että käyvät laitokset on priorisoitava.

Ydinvoimayhtiö toivoo saavansa rakentamisluvan laitokselleen ensi vuoden aikana.