Stora Enso ra­ken­taa Nuot­ta­saa­ren teh­das­alueel­le sii­lo­ja, joiden paa­lu­tus ai­heut­taa me­lu­hait­taa, pro­jek­ti­joh­ta­ja: "Paa­lu­tus­työt py­ri­tään saamaan tehtyä ennen tal­vi­kuu­kau­sia"

Kalevan lukijat ovat ihmetelleet, kun Nuottasaaren tehdasalueelta on kuulunut viime viikosta saakka tavallista kovempaa melua.

Stora Enson Nuottasaaren tehdasalueella tehdään paalutustöitä kolmea uutta hakesiiloa varten.
Stora Enson Nuottasaaren tehdasalueella tehdään paalutustöitä kolmea uutta hakesiiloa varten.
Kuva: Essi Puuri

Kalevan lukijat ovat ihmetelleet, kun Nuottasaaren tehdasalueelta on kuulunut viime viikosta saakka tavallista kovempaa melua.

Mistä on kyse, Stora Enson projektijohtaja Ari Saarnio?

– Tehdasalueella tehdään paalutustöitä kolmea uutta hakesiiloa varten, melu johtuu siitä. Siilot ovat todella isoja, ja niitä ei voi rakentaa ilman paalutusta tälle maapohjalle, joka on käytännössä vain hienoa hiekkaa ja savea. Paalutuksella siilot saadaan tukevalle alustalle.

Milloin työt aloitettiin?

– Paalutustöitä on tehty nyt reilun viikon verran. Ensimmäiset koepaalutukset tehtiin heinäkuun alussa.

Kauanko töiden on määrä jatkua?

– Maan alla tehtävät paalutustyöt pyritään saamaan tehtyä ennen talvikuukausia. Syy on se, että paalutustyö talvisaikaan on hyvin kallista, hankalaa ja hidasta.

– Lupa Oulun kaupungin ympäristöviranomaiselta on anottu 31. marraskuuta saakka, mutta on epätodennäköistä että työt jatkuvat niin kauan. Ennusteeni on, että paalutustyöt alueella saadaan päätökseen lokakuun puoliväliin mennessä. Täysin tarkkaa töiden valmistumisajankohtaa ei kuitenkaan voi sanoa.

– Varsinaiset siilot valmistuvat ensi vuoden puolella. Ne on tarkoitus tehdä liukuvaluna samalla paikalla.

Mihin siiloja tullaan käyttämään?

– Tällä hetkellä hakkeita pidetään avokentällä, ja ne tullaan siirtämään uusiin siiloihin. Näin pääsemme eroon puskutraktoreista joita hakkeen siirtelyyn on käytetty. Puskutraktoreista johtuva melu tehdasalueella tulee sitä kautta myös vähenemään.

Kuinka isoja siiloista tulee?

– Siilojen kooksi tulee 25 000 kuutiometriä. Kaksi niistä on tarkoitettu Stora Enson hakkeille, ja kolmas ostohakkeelle.

Onko jotain muuta mitä haluat sanoa?

– Haluan korostaa, että kyse on kertaluonteisesta projektista ja paalutustyö loppuu syksyllä, ja siten myös suurin meluhaitta. Henkilökohtaisesti olen tyytyväinen siihen, että työt ovat lähteneet hyvin käyntiin ja projekti on aikataulussa.