Sou­tu­ve­ne­pai­kat kor­til­la Oulussa – moni ha­luai­si ve­ne­pai­kan jo­ki­suis­tos­ta, mutta niitä ei ole tar­jol­la

Veneiden pitäminen rantapusikoissa ei ole sallittua. Puskaveneitä löytyy nyt suistoalueen rannoilta kymmenittäin. Kaupunki ei silti suunnittele niiden häätöä.

Hartaanselän soutuvenepaikkoja. Venepaikoista on Oulussa pulaa.
Hartaanselän soutuvenepaikkoja. Venepaikoista on Oulussa pulaa.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Veneiden pitäminen rantapusikoissa ei ole sallittua. Puskaveneitä löytyy nyt suistoalueen rannoilta kymmenittäin. Kaupunki ei silti suunnittele niiden häätöä.

Soutuvenepaikoilla on Oulussa enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Etenkin jokisuistossa tarvittaisiin reilusti nykyistä enemmän telapaikkoja soutuveneille. Vaatimattomammatkin paikat kelpaisivat, jos niitä olisi tarjolla.

Nyt rannoille on vedetty eri puolilla Oulujokisuistoa luvatta kymmenittäin soutuveneitä. Villiä säilytystä tapahtuu muun muassa Hollihaassa, Pikisaaressa, Vaakunakylässä ja Mustasalmen rannoilla.

– Veneen säilyttäminen vaatii aina maanomistajan luvan, eikä niitä ole rannoille myönnetty. Veneiden säilytys on sallittua vain kaavaan merkityillä alueilla, ylläpitovalvoja Pertti Wirkkala Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista kertoo.

Kaupungilta kysytään soutuveneille paikkoja varsinkin Hartaanselän rannoilta.

– Tällä alueella on myös eniten niin sanottuja puskaveneitä.

Villi venesäilytys tuo Wirkkalan mukaan perässään sotkemisen.

– Luvattomien veneiden myötä rannoille ilmestyy myös muuta roinaa ja roskaa. Veneitä on myös hylätty rannoille jätehuoltomaksujen pelossa.

Varsinaisia puskaveneiden häätöoperaatioita ei ole toistaiseksi tehty, mutta rantojen kunnostustoimenpiteiden ajaksi soutuveneitä on siirrätetty pois työmaan tieltä. Esimerkkinä Wirkkala mainitsee Tervaporvarinrannan Tuirassa.

Helpotusta soutuvenepaikkapulaan suistossa ei ole näillä näkymin tiedossa.

Kaupungin laatimassa suistokaupunkivisiossakaan ei ole otettu kantaa soutuvenepaikkoihin, vaikka siinä hahmotellaan alueen virkistyskäytön kehittämistä monin tavoin.

Muilta osin kaupungin venepaikkatarjonta kattaa melko hyvin tarpeet.

Wirkkalan mukaan isojen veneiden laituripaikoille olisi tosin enemmänkin kysyntää.

Kaikkiaan kaupungilla on tarjota venepaikkoja kymmenissä satamissa yhteensä 1 752. Niistä soutuvenepaikkoja on 522.

Toppilansalmeen valmistuu tänä kesänä 34 uutta venepaikkaa.

– Kysyntään nähden venepaikkoja on riittävästi.

Myös yksityisiä laiturihankkeita on. Toteutuessaan ne lisäävät venepaikkojen määrää merkittävästi. Hankkeista suurin on Ranta-Toppilaan suunnitteilla oleva venesatama. Siihen on kaavailtu noin 300 venepaikkaa.

– Kaupunki osallistuu Ranta-Toppilan satama-altaan ruoppauskustannuksiin.

Satamatoimintaa pyörittämään haetaan yksityistä tahoa.

Venepaikkojen käyttöastetta rajoittaa kuitenkin paikoin ikääntyvien laitureiden huono kunto, Wirkkala harmittelee.

Korjausvelka venesatamissa on iso ja kasvaa edelleen. Korvausinvestointeja tehdään, mutta ei riittävällä tahdilla.

– Kuntaliitosten myötä kaupungille siirtyi erittäin huonokuntoisia satamia.

Sellaisia ovat Wirkkalan mukaan muun muassa Kellon Kiviniemen, Martinniemen ja Riutunkarin venesatamat.

– Ne vaativat täysremonttia. Satamien uusiminen on kallis investointi, jota ei ilman erillistä määrärahaa pystytä toteuttamaan, Wirkkala sanoo.

Kun satamia lähdetään korjaamaan, pitää huomioida pienveneilijöiden lisäksi ammattikalastajien ja muidenkin elinkeinonharjoittajien tarpeet.

Kiikelin aikatalu vielä auki

Meritullin venesatama Kiikelissä jatkaa toistaiseksi normaalisti toimintaansa. Venepaikat ovat vuokrattavissa, polttoaineen ja sähkönjakelu toimivat.

Toimintaan tulee pitkä keskeytys kun alueelle suunnitellun Allas Sea Poolin rakentaminen alkaa. Alkuperäisen kaavailun mukaan töiden pitäisi olla jo käynnissä.

Kylpylähankkeen aikataulu on kuitenkin toistaiseksi auki, projektipäällikkö Juha Isoherranen Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista kertoo.

Pallo asiassa on Isoherrasen mukaan kylpylän operoijalla, helsinkiläisellä Töölö Urban Oy:llä.

– Odottelemme heidän aikataulujaan, Isoherranen toteaa.

Hän pitää mahdollisena, että työt alkavat vielä tämän kesän aikana. Kaupungilla itsellään on valmius ryhtyä sataman siirtotöihin nopealla aikataululla.

Koko satama-allas ruopataan samalla.

Venepaikkoja uuteen satamaan on tulossa jopa nykyistä enemmän.

Venepaikan Kiikelistä vuokranneille ilmoitetaan töiden alkamisesta kuukausi etukäteen. Heille pidetään paikkoja auki Toppilansalmen uusilta venelaitureilta, jotka tulevat käyttöön lähiviikkoina.

Kymmeniä venesatamia

Kaupungin kartoista löytyy kaikkiaan lähes 50 pienvenesatamaa.

Kaupungin ylläpitämiä venepaikkoja on 1 752, joista soutuvenepaikkoja 522.

Toppilansalmeen tulee tänä kesänä 34 uutta venepaikkaa.