Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

So­siaa­li­nen luo­to­tus eh­käi­see yli­vel­kaan­tu­mis­ta, Oulun kau­pun­gin so­siaa­li­nen luo­to­tus on ollut jo vuosia pal­ve­lui­den ir­vi­ku­va

Oulun kaupungin sosiaalinen luototus on mielestäni ollut jo vuosia palveluiden irvikuva. Kalevan artikkelissa (19.12.) kerrotaan, että Oulun kaupunki on varannut 50 000 euroa sosiaaliseen luototukseen, mutta sitä ei ole voitu myöntää liian tiukkojen kriteerien vuoksi. Tarvetta kyllä on.

Olin hyvinvointilautakunnan jäsen, kun liian kireistä kriteereistä päätettiin vuonna 2020. Esitin asian palauttamista erittäin huonojen tilastojen vuoksi. Kerroin lautakunnalle, että olen aiemmassa työssäni selvittänyt hyviä käytäntöjä sosiaalisesta luototuksesta ja esimerkiksi Vantaalla on huomattavasti paremmin toimiva sosiaalinen luototus.