Kaleva selvitti: Täl­lai­nen on Oulun tee­kult­tuu­ri – ­mu­kaan mahtuu muu­ta­kin kuin pus­si­tee­tä

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­nen Jaakko Tai­val­oja tietää, miten tiu­kas­sa huu­me­nuo­ren leima on – siksi hän auttaa nyt muita

Kolumni: So­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei voi olla tabu jour­na­lis­mis­sa

Si­sä­mi­nis­te­riö myönsi met­sä­pa­lo­jen len­to­tä­hys­tyk­seen 500 000 euroa li­sä­mää­rä­ra­haa – Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to jär­jes­tää koko Suomen tä­hys­tys­len­not

Sisäministeriö on myöntänyt metsäpalojen lentotähystykseen yhteensä 500 000 euroa lisämäärärahaa, tiedottaa aluehallintovirasto.

Tiedotteen mukaan aiemmin myönnetty vuosittainen 500 000 euron määräraha ei ole riittänyt kattamaan lentotoiminnasta aiheutuvia kuluja.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen lentotähystys koko Suomessa. Metsäpalojen lentotähystystä tehdään normaalisti toukokuun alusta elokuun loppuun asti, mutta tähystys voidaan poikkeuksellisesti aloittaa jo huhtikuussa ja lopettaa syyskuussa.

Tiedotteen mukaan alkukesän kuivuus on aiheuttanut runsaasti lentoja, joilla on havaittu paljon maastopaloja. Lentotoiminta on vilkastunut kesäkuun loppua kohti ja useilla reiteillä on lennetty kaksi lentoa päivässä metsäpaloindeksiin perustuen.

Kesäkuun loppuun mennessä lentoja on tehty yhteensä 557 kertaa. Näillä lennoilla on havaittu yhteensä 167 paloa, myös pelastustoimen yksiköitä on opastettu palopaikoille yhteensä 32 kertaa. Havaittujen paloalueiden pinta-alat ovat vaihdelleet muutamista neliöistä useisiin hehtaareihin, tiedotteessa kerrotaan.

Metsäpalojen lentotähystys on lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Toiminta kattaa koko Suomen ja sillä pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suureksi, havaitsemalla ne ajoissa. Maastopaloiksi luokitellaan muun muassa metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot.

Metsäpaloindeksillä arvioidaan maaston kuivuutta. Indeksin noustessa maaston paloherkkyys nousee.

Lentotähystystä tehdään koko Suomessa yhteensä 22 reitillä ja sen palveluntuottajana on yleensä paikallinen ilmailukerho tai ilmailualan yritys.

Lue myös: Mu­hok­sen mit­ta­vaa met­sä­pa­loa sam­mu­te­taan to­den­nä­köi­ses­ti huo­mi­seen asti – pa­lo­pääl­lik­kö: "Suurin met­sä­pa­lo 40-vuo­ti­sen urani aikana"