Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Si­sä­il­ma­on­gel­mat riesana – Kem­pe­leen kun­nan­ta­lon hen­ki­lös­töä siir­re­tään Vi­hi­ka­riin

Maanantaista 9. tammikuuta alkaen valtaosa Kempeleen kunnantalon henkilökunnasta siirtyy työskentelemään Vihikariin, osoitteeseen Vihikari 10.

Kempeleen kunnantalo oli vuoden 2012 alussa suljettu kosteusvaurion vuoksi.
Kempeleen kunnantalo oli vuoden 2012 alussa suljettu kosteusvaurion vuoksi.

Maanantaista 9. tammikuuta alkaen valtaosa Kempeleen kunnantalon henkilökunnasta siirtyy työskentelemään Vihikariin, osoitteeseen Vihikari 10. Syynä muutokseen ovat kunnantalon sisäilmaongelmat.

Kunnantalolle jäävät rakennusvalvonnan ja kaavoituksen toiminnot, kunnan tietohallinto sekä kunnantalon neuvonta. Kunnantalolla käyttöön jää ympäristöpalvelujen siipi, jossa neuvonta sijaitsee. Myös kokoustilat ovat edelleen pääosin käytettävissä.

Vihikari 10:stä tavoittaa jatkossa henkilöstöhallinnon, kunnanjohdon, palkanlaskennan, peruspalveluiden hallinnon, talousosaston, tekniset palvelut (lukuun ottamatta kaavoitusta ja rakennusvalvontaa), viestinnän ja markkinoinnin sekä yrityspalvelut.

Kunnantalo oli suljettuna myös viitisen vuotta sitten kosteusvaurion vuoksi.