HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Sipilä: Suur­yri­tys­ten so­te-yli­val­ta es­te­tään lailla – "Pelot eivät to­teu­du"

Pääministeri Juha Sipilän mukaan sote-neuvotteluissa keskusteltiin kahdeksan tuntia siitä, ettei yksityinen monopoli tai duopoli saa jakaa sote-markkinoita ja vielä niin, että veroja ei maksettaisi Suomeen.

Valinnanvapaus ei saa olla kuluautomaatti, Juha Sipilä sanoo.
Valinnanvapaus ei saa olla kuluautomaatti, Juha Sipilä sanoo.
Kuva: Maiju Torvinen

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoo Lännen Medialle, että hallitus aikoo lainsäädännöllä estää kansainvälisiä suuryrityksiä kaappaamasta haltuunsa Suomen verovaroilla rahoitettavia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Asiasta on Sipilän mukaan jo keskusteltu ja sovittu keskustan hallituskumppaneiden kanssa.

– Ääripään kauhuskenaario on, että syntyisi yksityinen monopoli tai duopoli, joka käytännössä jakaisi markkinat ja vielä niin, että veroja ei makseta Suomeen. Viimeiset kahdeksan tuntia keskustelimme sote-neuvotteluissa siitä, että näin ei saa järjestelmässä käydä, Sipilä kertoo.

Duopolilla pääministeri tarkoittaa tilannetta, jossa kaksi isoa palveluiden tuottajaa jakaa jonkin sote-alueen palvelut keskenään.

Jos tuottajat olisivat kansainvälisiä pörssiyrityksiä, ne saattaisivat sysätä verosuunnittelun tuomalla kilpailuedulla ja hinnoitteluvoimallaan paikalliset pienyrittäjät pois sote-markkinoilta.

– Me panemme julkisen rungon kuntoon ja täydennämme sitä suomalaisella valinnanvapausmallilla. Pidämme juuri siitä huolen, että nämä pelot eivät toteudu, Sipilä korostaa.

Sipilä: Sote-alueiden suuri määrä antaa suojaa pienille yrityksille

Pääministeri Sipilä kertoo halunneensa paljon sote-alueita senkin takia, että hän uskoo päättäjien hyvän paikallistuntemuksen takaavan pienyrittäjille pääsyn palveluntuottajiksi.

– Kun sote-alueita on vähän enemmän, varmistetaan ennen kaikkea, että pienet yritykset ja paikalliset toimijat, esimerkiksi yksittäiset fysioterapeutit, jotka ovat antaneet kunnissa palveluita, pysyvät edelleen mukana. Alueiden suuri määrä on yksi elementti tämän varmistamisessa, Sipilä toteaa.

Viidentoista sote-alueen rakenne, jossa 18 itsehallintoalueella on palveluiden järjestämisvastuu ja kolme tekee sen yhteistyössä toisen itsehallintoalueen kanssa, ei pääministerin mukaan yksin riitä hänen mainitsemansa kauhuskenaarion estämiseen.

Lisäksi tarvitaan Sipilän mukaan lainsäädäntöä, jolla estetään suuryritysten sote-ylivalta.

– Yksityisen monopolin ja duopolin syntymisen ankkurit ja esteet pitää luoda myös muilla keinoilla. Hallitus pystyy lainsäädännöllä asiasta huolehtimaan. Ei saa käydä niin, että isot pelurit kaappaavat markkinat ja lopulta meillä ei olekaan vaihtoehtoja ja julkinen on kuihtunut, Sipilä toteaa ja huomauttaa, että hallitus voi sote-alueen järjestämispäätöksen hyväksyessään kiinnittää huomiota palveluntuottajien valintaan.

Sote-alueiden maakuntapoliitikoille ja johtaville virkamiehille jää pääministerin mielestä iso vastuu, kun he valmistelevat esityksensä järjestämispäätöksestä.

– He pystyvät hyvin pitkälle kartoittamaan toimijat ja tekemään ratkaisut.

Hallitus varmistaa, että kunnat keventävät verotustaan täysimääräisesti

Julkisuudessa on epäilty, laskevatko kunnat varmasti omia veroprosenttejaan yhtä paljon kuin niiltä siirtyy rahoitettavia palveluita sote-alueille. Pääministeri Sipilä painottaa, että hallitus varmistaa kunnallisverotuksen riittävän keventymisen, kun se toteuttaa sote-uudistuksen.

– Veroaste ei saa nousta. Kyllä siihen ratkaisu löytyy niin, että veroaste ei nouse, Sipilä lupaa.

Hallitus aikoo siis huolehtia, että kunnat laskevat veroprosenttejaan täysimääräisesti, kun ne luopuvat sote-palveluista.

Pääministeri ei halua kopioida valinnanvapautta Ruotsista

Pääministeri sanoo, että hän ei halua kopioida valinnanvapauden mallia suoraan Ruotsista.

– Ruotsissa on huonoja kokemuksia valinnanvapauden laajentamisesta sosiaalipuolella. Vapaus ei saa olla kuluautomaatti. Parhaimmillaan se toimii niin, että jonot lyhenevät, palvelujen käyttäjien valinnanvapaus laajenee ja yksityinen toimii julkisen kirittäjänä ja julkinen toisen julkisen kirittäjänä, Sipilä kuvailee.

Sote-neuvotteluiden loppuväännössä Sipilä tukeutui valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesmuistioon. Siinä arvioidaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuuden pitää nousta 16 prosenttia, jotta uudistus tuottaa 3 miljardin euron säästön julkisessa taloudessa vuoteen 2029 mennessä.

Suomeksi sanottuna työtä on tehtävä nykyistä tehokkaammin, mikä ei onnistu ilman Sipilän mainitsemia ”kirittäjiä”. Kova tuottavuustavoite on keskeinen syy, miksi keskusta oli valmis melko laajaan valinnanvapauteen.

– Hallitusohjelmassa lukee valinnanvapauden laajentaminen. Itsekin olen sitä mieltä, että sitä pitää laajentaa. Kävimme pitkät keskustelut, mitä sillä tarkoitetaan, ettemme vain kirjanneet jotakin ymmärtämättä, mitä se tarkoittaa. Lähdemme rakentamaan suomalaista mallia, jossa otamme maailmalta oppia hyvistä käytännöistä ja pieleen menneistä asioista.