Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Si­ni­nau­ha­liit­to: Päih­de­riip­pu­vais­ten lä­heis­ten saama tuki on riit­tä­mä­tön­tä

Päihderiippuvaisten läheiset jäävät liian usein vaille tarvitsemiaan palveluita, toteaa Sininauhaliitto kannanotossaan.

Liiton mukaan kuntien läheisille tarjoama tuki on usein vähäistä tai olematonta ja avun hakeminen pirstaleisessa palvelujärjestelmässä on vaikeaa. Päihdehuoltolaissa kunnille on säädetty velvollisuus tarjota läheisille heidän tarvitsemansa palvelut.

Liitto toteaa kannanotossaan, että merkittävä osa läheisten saamasta tuesta on tällä hetkellä kolmannen sektorin tuottamaa. Läheiset eri puolilla Suomea ovat tämän vuoksi eriarvoisessa asemassa, sillä samoja palveluita ei ole kaikilla paikkakunnilla.

Läheisen ihmisen päihderiippuvuus kuormittaa arkea ja voi aiheuttaa mielenterveyden ongelmia ja fyysisiä sairauksia. Suomessa on liiton mukaan noin 2 miljoonaa päihteiden ongelmakäyttäjien läheistä. Kannanoton ovat allekirjoittaneet useat päihteidenkäyttäjien tukemiseen erikoistuneet järjestöt.