Satoja Oulun kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­tä yt-neu­vot­te­lu­jen pii­ris­sä – lu­kui­sil­la si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen hen­ki­löil­lä pal­kan­mak­su päät­ty­mäs­sä

Oulun kaupunginhallitus päätti 23. maaliskuuta, että kaupungin toimialoja ja liikelaitoksia johtavat viranhaltijat voivat käynnistää tarvittavat yhteistoimintamenettelyt.

Oulun kaupunginhallitus päätti 23. maaliskuuta, että johtavat viranhaltijat voivat käynnistää yhteistoimintamenettelyt tarvittaessa. Arkistokuva.
Oulun kaupunginhallitus päätti 23. maaliskuuta, että johtavat viranhaltijat voivat käynnistää yhteistoimintamenettelyt tarvittaessa. Arkistokuva.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun kaupunginhallitus päätti 23. maaliskuuta, että kaupungin toimialoja ja liikelaitoksia johtavat viranhaltijat voivat käynnistää tarvittavat yhteistoimintamenettelyt.

Oulun kaupungin Tilapalveluissa yt-neuvottelut alkoivat 25. maaliskuuta ja jatkuvat edelleen. Ketään ei ole lomautettu. 

Työnteon estymisen piirissä tällä hetkellä olevien 44 työntekijän osalta valmistaudutaan lomautuksiin, ja muiden neuvottelujen piirissä olevien osalta neuvotellaan toimenpiteistä.

Yt-neuvottelu kohdentuu henkilöstöön, työjohto- ja esimiestehtävät mukaan lukien, joka työskentelee seuraavien kokonaisuuksien parissa: liikuntapaikkojen ylläpito, ateria-, puhtaus-, monipalvelu- ja virastomestaritehtävissä oppilaitoksissa, päiväkodeissa, liikuntalaitoksissa, virastoissa ja kulttuurilaitoksissa sekä henkilö- ja tavaraliikenteen logistiikkatehtävät. Neuvottelu koskee 345 työntekijää.

Tilapalvelut rakennuttaa ja ylläpitää kaupungin palvelukiinteistöjä sekä järjestää niihin ateria-, kiinteistönhoito- ja puhtaanapitopalvelut. Tämän lisäksi liikelaitos tuottaa virastomestari- ja kuljetuspalveluita sekä sisäliikuntalaitosten hoitopalveluita.

Useiden palkanmaksu päättymässä

Sivistys- ja kulttuuripalveluissa yt-neuvottelut on aloitettu 31. maaliskuuta. Ketään ei ole lomautettu, mutta osa työnteosta on ollut poikkeustilanteen vuoksi estyneenä.

Työnteon estymisen vuoksi joidenkin palkanmaksu on päättymässä. Koulunkäynninohjaajia on kutsuttu takaisin töihin, heidän osaltaan keskeytyksen piiriin jää noin 100-150 henkilöä.

Lue myös: Akavan Erityisalat: Oulun kaupungin päätös palkanmaksun keskeytyksestä perusteeton

Nuorisopalveluiden henkilöstöä on siirretty muihin tehtäviin, ja keskeytyksen piirissä on edelleen noin 80 henkilöä.

Keskeytyksen piiriin on tulossa kirjastot eli vajaat 100 henkilöä ja Oulun Sinfoniasta noin 60 henkilöä.

Kaikkien niiden osalta, joiden keskeytys jatkuu, harkitaan määräaikaista lomauttamista. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen omaavat huomioidaan eli pyritään sijoittamaan muualle. Muiden sivistys- ja kulttuuripalveluiden henkilöstön osalta neuvottelut jatkuvat 14 päivää, jonka jälkeen tehdään johtopäätökset ja päätökset jatkosta.

Konsernihallinto aloittaa yt-neuvottelut

Konsernihallinnon osalta yt-neuvottelut alkavat 6. huhtikuuta ja ne kestävät vähintään 14 päivää. Neuvotteluissa arvioidaan työvoiman tarve, kesälomien ja muiden lomien sekä vapaiden käyttö, osa-aikaistukset tai lomautukset. 

Konsernihallintoon kuuluvat konserniohjauksen ja konsernipalveluiden yksiköt sekä sisäisen tarkastuksen yksikkö.

Muut Oulun kaupungin hallintokunnat selvittävät tilannettaan toiminnan sopeuttamisen näkökulmasta.

Henkilöstön lomauttamisesta päättävät hallintokunnan johtajat, tarvittaessa yhteistoimintalain 15 § mukaisesti, kun lomauttaminen perustuu suoraan tai välillisesti viruspandemiaan.

Oulun kaupungin mukaan toimenpiteissä pyritään maltillisuuteen ja kriittisten alojen resurssien turvaamiseen. Toimenpiteiden vaikutuksia ja pandemian tilannetta arvioidaan jatkuvasti. 

Kaupunginhallitus seuraa yhteistoimintaneuvottelujen tuloksia ja toimenpiteitä kokouksissaan ja puuttuu niihin tarvittaessa.