Sa­ta­vuo­tias­ta stei­ner­pe­da­go­giik­kaa juh­lit­tiin Oulussa – "Meillä menee oikein mu­ka­vas­ti, ja kou­lus­sa on te­ke­mi­sen tun­nel­ma"

Satavuotiasta steinerpedagogiikkaa juhlittiin torstaina steinerkouluissa ja -päiväkodeissa ympäri maailmaa.

-
Kuva: Pekka Peura

Satavuotiasta steinerpedagogiikkaa juhlittiin torstaina steinerkouluissa ja -päiväkodeissa ympäri maailmaa. Oulussa Waldorf 100 -juhla alkoi iltaseitsemältä Pohjankartanon salissa, joka tarjosi hyvät puitteet Oulun steinerkoulun oppilaiden musiikki-, tanssi- ja runoesityksille.

Nuottasaaressa toimivan Oulun steinerkoulun rehtori Anne-Mari Savolainen muistutti, että ensimmäinen steinerkoulu perustettiin Saksan Stuttgartissa Waldorf-tupakkatehtaan väen lapsia varten vuonna 1919.

Koulun suunnitteli ja toteutti kasvatusfilosofi Rudolf Steiner (1861–1925). Monissa maissa steinerkouluja kutsutaan yhä Waldorf-kouluiksi.

Nyt steinerkouluja ja -päiväkoteja on maailmalla yhteensä kolmisen tuhatta. Suomessa steinerkouluja on 24 ja steinerpäiväkoteja 42.

– Steinerpedagogiikalla menee tosi hyvin, ja se on myös ajankohtaisempaa kuin koskaan. Luovan ajattelun taidot, oma-aloitteisuus ja avoimuus ovat ominaisuuksia, joita tarvitaan yhä enemmän tulevaisuudessa, Savolainen sanoi.

Rehtorin mukaan Oulun steinerkoulun oppilasmäärä kasvaa joka vuosi muutamalla oppilaalla. Joillekin luokille joutuu jonottamaan.

– Meillä menee oikein mukavasti, ja koulussa on tekemisen tunnelma, Savolainen arvioi.

Yksi steinerpedagogiikan peruspilareista on edelleen tasa-arvo.

– Oppilaita ei jaotella esimerkiksi sukupuolen mukaan, vaan kaikki saavat opiskella kaikkia aineita ja osallistua koko luokan projekteihin, Savolainen kertoi.

– Pyrimme tarjoamaan yksilöä monipuolisesti kehittävää koulutusta, jossa arvostetaan akateemisten taitojen lisäksi oppilaiden taiteellis-käytännöllisiä vahvuuksia.

Steinerkoulun väki törmää yhä myös ennakkoluuloihin. Jotkut luulevat, että koulussa opetetaan tiettyä maailmankatsomusta, ja että siellä ei tarvitse tehdä juuri mitään.

– Meillä on samat opetussuunnitelman perusteet ja yo-kirjoitukset kuin tavallisissakin kouluissa. Taito- ja taideaineita sekä käytännön tekemistä on enemmän, ja tuntejakin pikkuisen enemmän kuin muualla. Ei meillä pääse ylioppilaaksi huovuttamalla, Savolainen totesi.

Steinerkoulussakin niukkuuden jakamiseen, säästämiseen ja kierrättämiseen on jo totuttu. Yksityiskoulu saa valtionavustusta vähemmän kuin kunnalliset koulut.

– Satsaamme enemmän opetusmateriaaleihin kuin vaikkapa huonekaluihin. Opetus on kustannustehokkaampaa kuin monissa muissa kouluissa, Savolainen sanoi.

Oulun steinerkoulun käynyt Taija Sailio oli juhlassa ekaluokkalaisen Seela-tyttärensä kanssa.

– Halusin, että lapseni saa kokea saman kasvuympäristön. Koulun vahvuuksia ovat etenkin yhteisöllisyys ja se tapa, millä tietoon suhtaudutaan ja lasten tiedonjano herätetään. Myös tekemisen kautta oppiminen on tärkeää.

Oulun steinerkoulu

Vuonna 1983 perustettu Oulun steinerkoulu on 12-vuotinen yleissivistävä yhtenäiskoulu. Oppilaita on nyt noin 300 ja opettajia noin 25.

Koulun toiminnasta vastaa oppilaiden vanhemmista koostuva Oulun steinerkoulun kannatusyhdistys ry. Se järjestää myös myyjäisiä, talkoita ja muita tapahtumia, joilla kerätään varoja koulutyöhön.