Sami Hir­vo­nen otti Kier­to­kaa­ren oh­jak­set – "Paljon on tehty ja paljon on vielä mah­dol­li­suuk­sia­kin"

Sami Hirvonen jätti toukokuussa synnyinseutunsa Etelä-Savon taakseen ja tarttui kesäkuussa uusiin haasteisiin Oulussa, Kiertokaari Oy:n toimitusjohtajana.

Viimeiset yhdeksän vuotta Mikkelin kaupungin omistaman jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy:n toimitusjohtajana ja viimeiset neljä vuotta myös biokaasulaitosyhtiö BioSairila Oy:n veturina toimineen miehen houkutteli Ouluun ja Kiertokaareen isompi paikkakunta ja suuremmat materiaalimäärät.

– Oulun seutu vaikuttaa vetovoimaiselta ja elinvoimaiselta alueelta asua ja työskennellä. Kiertokaaressa puolestaan kiinnosti pitkään jatkunut kiertotaloustyö, jossa on saatu hyviä tuloksia muun muassa biokaasun jalostuksessa ja käytössä liikennebiokaasuksi sekä teollisuuden uusiutuvaksi energiaksi, Hirvonen sanoo.

Paljon mahdollisuuksia

– Paljon on Kiertokaaressa tehty, mutta paljon on vielä mahdollisuuksia, Hirvonen toteaa pari kuukautta Kiertokaaressa työskenneltyään.

Suurimpana kehittämiskohteena uusi toimitusjohtaja näkee koko Kiertokaaren yhdeksän kuntaa käsittävän toiminta-alueen kiertotalousjärjestelmän kokonaisoptimoinnin.

– Materiaalien energiahyötykäyttö on erinomaisen hyvällä tasolla. Seuraavaksi tulee kehittää jätteiden hyötykäyttöä materiaalina. Tämä edellyttää muun muassa jätteiden tarkempaa lajittelua, erilliskeräystä ja jätemateriaalien jatkojalostusta, hän sanoo.

– Tavoite on myös kehittää asukkaille ja omistajakunnille tarjottavia palveluja tulevaisuudessa. Pienkuormien vastaanottopalveluja voidaan laajentaa ja parantaa edelleen. Kaikkien kehityskohteiden läpivienti vaatii toki palvelutason selvitystä sekä taksa- ja maksurakenteen läpikäyntiä ja uudistusta.

Kiireinen syksy

Sami Hirvonen hyppäsi vauhdilla eteneville rattaille.

– Paljon kaikenlaista on meneillään, hän toteaa.

Ruskon jätekeskuksessa rakennetaan parhaillaan uutta alueen sisäistä tieverkostoa Pohjantien siltojen betonijätteestä ja kaasuputkiverkostoa laajennetaan palvelemaan jätekeskuksen ulkopuolista käyttöä.

Myös lajitteluareena Laren toimintojen siirtyminen Oulun Energian toiminnoksi on vielä kesken.

– Uutena toimintana alkaa Välimaan kiertotalousalueelle suunnitellun Kiertokaaren alueen suunnitelmien tarkennus nyt, kun sinne sijoittuville toiminnoille on saatu ympäristölupa, Hirvonen kertoo.

Hän kiittelee Välimaan mahdollistavan muun muassa Kiertokaaren omistajakuntien kaikkien kiertotaloustarpeiden hoitamisen, mukaan lukien pilaantuneet maa-ainekset.

– Välimaa voisi toimia myös laajemman alueen kuntavastuullisten kiertotalousyhtiöiden materiaalien välivarastoja tai käsittelyalueena, hän visioi.

Uutta toimitusjohtajaa työllistävät parhaillaan myös ensi vuoden suunnittelu ja budjetointi sekä Kiertokaaren nettisivu-uudistus.

– Kiireinen syksy on tulossa.

Lapsuuden haaveammatissa

Sami Hirvonen kertoo olevansa nyt lapsuuden haaveammatissa.

– Ehkä jotain tästä kertoo se, että ensimmäinen keräilykohteeni ei ollut postimerkit vaan käytetyt paristot, ja viikon kohokohta oli, kun jäteauto tuli tyhjentämään roska-astiat, hän nauraa.

Hirvosen varttuessa ympäristöala veti aina vain voimakkaammin puoleensa.

– Tekniikan ja teknologian yhdistyminen ympäristöalalla kaikkeen, aina ihmisistä globaaleihin vaikutuksiin, tuntui ja tuntuu edelleen todella mielenkiintoiselta.

Hirvonen opiskeli autoteknikoksi ja suoritti ympäristötekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Alavalinta ei ole kaduttanut ja tulevaisuudennäkymätkin ovat varsin mielenkiintoiset:

– Muun muassa jätelain uudistus avaa alalla monia uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia, myös Kiertokaaren alueella.