Kaleva Live: Tulevan kauden AC Oulu esit­täy­tyy suu­rel­le ylei­söl­le, vas­tas­sa re­ser­vi­jouk­kue OLS – katso kauden en­sim­mäi­nen har­joi­tus­ot­te­lu suorana täältä

Vanhat kuvat: Nos­tal­gi­nen jou­lu­kuu Oulussa 2002 – tier­na­täh­det lois­ti­vat ja Gimmel jakoi nim­ma­rei­ta Stock­man­nil­la

Luitko jo tämän: Ko­hon­neet len­to­lip­pu­jen hinnat har­mit­ta­vat Oulusta Hel­sin­kiin len­tä­viä, Nor­we­gian tark­kai­lee ti­lan­net­ta – "Pi­däm­me reittiä tar­kas­ti sil­mäl­lä"

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Samalla kun var­hais­kas­va­tus on ottanut hui­kei­ta po­si­tii­vi­sia harp­pauk­sia, se on kär­si­nyt ta­lous­po­liit­ti­sis­ta seu­rauk­sis­ta

Onneksi varhaiskasvatuksen merkitys tunnistetaan koko ajan paremmin ja sen tuomat hyödyt kantavat pitkälle aikuisuuteen. Varhaiskasvatus on hedelmällistä, jossa jokainen työntekijä on vaikuttamassa siihen olemmeko luomassa seuraavaa vastuullisempaa sukupolvea.

Viime vuosina varhaiskasvatuksessa on tapahtunut paljon. Päivähoito muuttui varhaiskasvatukseksi, jolloin toiminta-ajatukseen yhdistettiin vahvemmin hoidon lisäksi kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen.

Toinen suuri askel otettiin vuonna 2017, kun varhaiskasvatuksen oma opetussuunnitelma tuli velvoittavaksi.

Vuoden 2018 varhaiskasvatuslain myötä lapsen etu nousi ensi sijalle varhaiskasvatusta järjestettäessä. Samalla henkilöstön koulutustasoa nostettiin vastaamaan varhaiskasvatuksen vaatimustasoa. Näiden muutosten ansiosta voidaan edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.

Samalla kun ala on ottanut huikeita positiivisia harppauksia, niin se on kärsinyt talouspoliittisista seurauksista, jotka haastavat laadukkaan työn toteuttamista. Esimerkkeinä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen, ryhmäkoon kasvattaminen, käyttöasteen nostaminen ja voimakas yksityistäminen.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen on todettu lisäävän eriarvoisuutta, ryhmien kasvattamisen vähentävän lapsen yksilöllistä kohtaamista, käyttöastetavoittelun johtavan laittomiin tilanteisiin sekä nopean yksityistämisen hankaloittavan laadukkaan toiminnan toteutumista.

Edellä mainitut talouspoliittiset haasteet ovat näkyneet median huomiossa tänä keväänä. Alan kehittyminen on nopeampaa kuin koskaan ja kehitystyö on vielä kesken. Tämä näkyy voimakkaasti niin asenteissa, työehtosopimuksissa kuin varhaiskasvatusta koskevissa asetuksissa.

"Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen on todettu lisäävän eriarvoisuutta, ryhmien kasvattamisen vähentävän lapsen yksilöllistä kohtaamista, käyttöastetavoittelun johtavan laittomiin tilanteisiin sekä nopean yksityistämisen hankaloittavan laadukkaan toiminnan toteutumista."

Päivähoidon sijaan tulisi puhua varhaiskasvatuksesta, henkilöstön palkkakehityksen tulisi vastata koulutusta sekä työn vaativuutta, lapsen tuen tarpeeseen tulisi vastata vahvemmin jo varhaiskasvatuksessa ja lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle tulisi antaa työrauha.

Varhaiskasvatuksen asiantuntija ovat ottaneet ohjat käsiin asioiden muuttamiseksi, muun muassa viimeiseen näistä on vasta julkaistu kansalaisaloite (4 132), joka olisi yksi askel taas kohti laadukkaampaa varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee päivittäin työtä laadukkaan varhaiskasvatuksen eteen ja varhaiskasvatuksen arki täyttyy myönteisistä asioista. Nämä liittyvät lasten oivalluksiin, oppimiseen, ystävystymiseen, kavereihin, leikkeihin, lämpöön ja rakkauteen. Rakkaus voi olla voimakas sana, mutta hyvässä lapsi-aikuinen suhteessa on paljon välittämistä ja tunteita. Tunnetaidot ovat iso osa-alue, joita lapsille opetetaan.

Onneksi varhaiskasvatuksen merkitys tunnistetaan koko ajan paremmin ja sen tuomat hyödyt kantavat pitkälle aikuisuuteen. Varhaiskasvatus on hedelmällistä, jossa jokainen työntekijä on vaikuttamassa siihen olemmeko luomassa seuraavaa vastuullisempaa sukupolvea.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen puolesta puhujat ja ylpeät varhaiskasvatuksen opettajat

Samuli Ranta

varhaiskasvatuksen opettaja

väitöskirjatutkija

Tutkittua varhaiskasvatuksesta -blogin ylläpitäjä

Rovaniemi

Suvi Kettumäki

varhaiskasvatuksen opettaja

kasvatustieteen maisteri (varhaiskasvatus)

Tutkittua varhaiskasvatuksesta -blogin ylläpitäjä

Helsinki

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.