Sakon muun­to­ran­gais­tus­ten ja eh­dot­to­mien van­keus­ran­gais­tus­ten täy­tän­töön­pa­nos­ta aiotaan luopua vä­li­ai­kai­ses­ti ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

Muutos ei koskisi pakkokeinolain nojalla vangittavia eikä niitä, jotka ovat jo vankilassa esimerkiksi tutkintavankeudessa.

Lakia ei sovellettaisi tuomioistuimen pakkokeinolain nojalla vangitsemiin ja tutkintavankeuslain nojalla vankilassa oleviin henkilöihin. Kuva on Vantaan tutkintavankilan sellistä.
Lakia ei sovellettaisi tuomioistuimen pakkokeinolain nojalla vangitsemiin ja tutkintavankeuslain nojalla vankilassa oleviin henkilöihin. Kuva on Vantaan tutkintavankilan sellistä.
Kuva: Joel Maisalmi

Muutos ei koskisi pakkokeinolain nojalla vangittavia eikä niitä, jotka ovat jo vankilassa esimerkiksi tutkintavankeudessa.

Hallitus haluaa väliaikaisesti rajoittaa sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa koronavirusepidemian takia. Näiden rangaistusten aloittamiseen ei ryhdyttäisi eikä niille määrättäisi uusia ilmoittautumisaikoja 31.7.2020 saakka.

Lakia ei sovellettaisi tuomioistuimen pakkokeinolain nojalla vangitsemiin ja tutkintavankeuslain nojalla vankilassa oleviin henkilöihin. Täytäntöönpanoa ei myöskään siirrettäisi, jos tuomittu on jo vankilassa.

Esityksessä rajoitettaisiin myös tuomittujen etsintäkuuluttamista rangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseksi.

Esityksen johdosta päivittäinen vankiluku alentuisi väliaikaisesti noin 300–400 vangilla.

Esityksellä turvattaisiin Rikosseuraamuslaitoksen kyky huolehtia asianmukaisesti rangaistusten täytäntöönpanosta koronavirustilanteen pahentuessa.