Mainos

Sai­raan­hoi­to­pii­rit eivät ym­mär­tä­neet mo­ni­tuot­ta­ja­mal­lia – Suomen Yrit­tä­jät vaatii am­bu­lans­si­yrit­tä­jyy­den toi­min­ta­edel­ly­tys­ten pa­laut­ta­mis­ta

Suomen Yrittäjät vaatii, että sairaanhoitopiirien ja jäsenkuntien on nyt arvioitava terveydenhuoltolain muutoksen vaikutukset ja palautettava ambulanssiyrittäjyyden toimintaedellytykset.

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo, että ambulanssiyrittäjyyden toimintaedellytykset olisi palautettava.
Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo, että ambulanssiyrittäjyyden toimintaedellytykset olisi palautettava.
Kuva: Ester van Dam

Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ensihoidon tuottavat Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset.

Sairaanhoitopiiri on aloittanut selvityshankkeen, jossa selvitetään ensihoitopalvelun tuottaminen sen omana tuotantona. Selvityksessä tutkitaan, jatketaanko nykyisellä mallilla vai siirrytäänkö malliin, jossa sairaanhoitopiiri ottaa ensihoidon omaksi tuotannokseen.

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala kritisoi sitä, että sairaanhoitopiirit eivät ymmärtäneet monituottajamallia.

”Koko Suomen historian ajan yksityiset ambulanssiyrittäjät olivat huolehtineet hyvin sairaankuljetuksen ja ensihoidon. Sairaanhoitopiirit kuvittelivat, että ne hoitavat sen paremmin, ja ryhtyivät tuottamaan niitä itse tai ostamaan niitä pelastuslaitokselta.”

Monituottajamalli selvitykseen

Kujala sanoo, että valtakunnallisesti ensihoidon kustannukset nousivat muutamassa vuodessa noin kolmanneksen eli noin sadalla miljoonalla eurolla.

Nykyisen tilanteen taustalla on vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhoitolain muutos. Ensihoidon järjestämisvastuu siirrettiin kunnilta sairaanhoitopiireille vuoden 2013 alusta lähtien. Ne saivat päättää, ostetaanko palvelut edelleen yrityksiltä, tuottavatko ne palvelut itse vai tuottaako palvelut pelastuslaitos.

Lainmuutoksen myötä ensihoitoon tuli myös lisävaatimuksia, jotka ovat olleet osatekijä kustannusten lisääntymisessä. Kujalan mukaan myös yksityiset yritykset olisivat kyenneet hoitamaan lisävaatimukset.

”Monessa kunnassa tätä varmaan nyt harmitellaan, kun siellä mietitään, millä maksetaan yhä kohoavat kustannukset sairaanhoitopiirille.”

Kujala kritisoi myös sitä, että Pohjois-Pohjanmaalla selvitetään vain sitä, voisiko sairaanhoitopiiri itse tuottaa ensihoidonpalvelut. Monituottajamallin mahdollisuus tulee aina selvittää eikä rajata sitä automaattisesti pois.

”Vaihtoehtona nähdään vain toisen julkisen kuntaomisteiden organisaation lisäksi toinen julkinen organisaatio. Selvityksessä pitäisi ehdottomasti ottaa vaihtoehdoksi myös se, että palautettaisiin tänne monituottajuutta niin, että yritykset voisivat olla siinä tuottajana.”

”Olen saanut huolestunutta palautetta kuntapäättäjiltä, että kustannukset nousivat ja meidän kylältä hävisi ambulanssi.”
Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Selvityksen tekijä ei ole riippumaton

Kujalan mielestä selvityksen tekijänä pitäisi olla täysin riippumaton taho. Kuntien tulisi olla huolissaan siitä, mikä lasku tästä tulee ja ovatko palvelut saatavissa kunnassa.

”Olen saanut huolestunutta palautetta kuntapäättäjiltä, että kustannukset nousivat ja meidän kylältä hävisi ambulanssi.”

Suomen Yrittäjien kanta on, että monituottajamallin palauttaminen olisi parasta. Silloin myös yritykset olisivat tuottamassa palveluja, olivat ne ensihoitoa tai siirtokuljetusta.

Yksityisen sairaankuljetuksen toimiala on pienentynyt. Koko maassa noin 250 sairaankuljetusyritystä on lopettanut toimintansa.

”Korostan vielä, että lainmuutos on ollut voimassa kymmenkunta vuotta ja sairaankuljetuksen palvelutuotanto on totisesti muuttunut. Myös kustannukset ovat kasvaneet. Tämä on myös kuntien ongelma”, Anssi Kujala sanoo.