URHEILU: Mikko Manner hou­kut­te­li Kärp­pien kul­ta­vah­din Veini Veh­vi­läi­sen Ruot­siin

TEATTERI: Aapo Salonen Li­min­gan teat­te­ri­lin­jal­ta va­lit­tiin Teat­te­ri­kor­keaan yli 1 200 pyr­ki­jän jou­kos­ta

Sai­raan­hoi­to­pii­ril­le yli­jää­mää

Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen kysyntä kasvoi viime vuonna 2,8 prosenttia.

Kasvaneen kysynnän tyydyttämiseksi ja terveydenhuoltolain mukaisten hoitoon pääsyn määräaikojen toteutumisen turvaamiseksi viime vuonna avattiin kolme uutta leikkaussalia ja yksi uusi vuodeosasto.

Hoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi kahdella prosentilla 163 492:een.

Synnytysten määrä väheni 16,7 prosenttia edellisvuodesta. Taustalla oli Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan päättyminen lainsäädännöllisistä syistä vuoden 2018 lopulla ja alueen synnytysten suuntautuminen arvioitua enemmän sairaanhoitopiirin ulkopuolelle. Myös yleinen syntyvyyden lasku vaikutti.

Sairaanhoitopiirin tulos oli 6,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Tulokseen vaikutti merkittävästi ennakoitua suurempi palvelutuotannon volyymi viimeisellä neljänneksellä ja arvioitua suotuisampi kulukehitys mm. potilasvakuutusvelan osalta.

Myös viime syksynä käynnistetyllä sopeuttamisohjelmalla saatiin aikaan säästöjä. Sairaanhoitopiirin tuottavuus parani ja kustannukset hoidettua potilasta kohden laskivat prosentilla.

Sairaanhoitopiirin toimintatuotot olivat 673,1 miljoonaa euroa ja toimintakulut olivat 630,5 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin suurin kuluerä oli henkilöstökulut 358,4 miljoonalla. Henkilöstökulut olivat 9,3 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat.

Sairaanhoitopiirin palveluksessa oli viime vuonna keskimäärin 6 936 henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta 42:lla. Henkilöstömäärä kasvoi eniten hoitohenkilöstön ryhmässä.