Mainos

Sai­raa­lan­rin­teen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen etenee – uusia koteja har­vi­nai­seen ym­pä­ris­töön

Rakennusaikanaan 1970-luvulla Oulun korkeimmat asuinrakennukset saavat seuraa Sairaalanrinteellä. Niiden rinnalle nousee kolme uutta 12-kerroksista kiinteistöä, joiden arkkitehtuuri kumartaa aikaa poikkeuksellisen hyvin kestäneelle, monella tapaa ainutlaatuiselle asuinalueelle. Ensimmäisen talon ennakkomarkkinointi alkaa tänä syksynä.

-

Talot rakentavassa oululaisessa Rakennusliike Laptissa hankkeeseen suhtaudutaan innostuneesti, sillä rakennukset nousevat poikkeukselliseen ympäristöön. Sairaalanrinteen alue heti Oulun yliopistollisen sairaalan ja Kastellin monitoimitalon vieressä on rauhallinen, sillä Oulunsuuntien liikenne jää viereisten kiinteistöjen taakse. 1970-luvun aikana noussut kiinteistökokonaisuus on sittemmin säilynyt lähes muuttumattomana ja vehreänä alueena.

Hanketta lähestytään olemassa olevien rakennusten ja vehreän ympäristön ehdoilla. Uudet rakennukset sijoittuvat pääosin nykyisille parkkikentille, jotka korvataan ympäristöä osaltaan rauhoittavalla pysäköintitalolla.

Linja Arkkitehdit Oy:n suunnittelujohtaja, arkkitehti SAFA Jaakko Kallio-Koski kuvaileekin, että uudisrakentaminen täydentää luontevasti Sairaalanrinteen nykyistä miljöötä: Tulevat rakennukset sijoittuvat alueelle väljästi vanhojen talojen tavoin ja niiden arkkitehtuuri on saanut vaikutteita pian 50 vuoden ikään ehtineiltä esikuviltaan.

”Sairaalanrinne on omaleimainen alue, jolla on oma identiteetti. Sitä halutaan vahvistaa ja korostaa.”

Sairaalanrinne sijaitsee kevyen liikenteen pääväylän varrella. Se kulkee Huuhkajapuiston liikunta-alueen sivussa ja jatkaa Raksilasta pyöräkaistana aina ydinkeskustaan saakka.

”Talvella Sairaalanrinteen läheltä kulkee suosittu hiihtoreitti Iinattiin ja Hiirosen metsäalueelle, joka on suosittu ulkoilualue myös kesällä”, Kallio-Koski lisää.

Keskiarvoa väljempiä huoneistoja

Asuntoja kolmeen 12-kerroksieen taloon tulee yhteensä noin 240 kappaletta. Niiden mitoitus kulkee nykytrendejä vastaan ja huoneistoista tulee tilavampia kuin keskimääräisissä uudiskohteissa. Laptin projektipäällikkö Tanja Pelkonen laskee, että siinä missä kerrostaloasuntojen pinta-alan keskiarvo uudiskohteissa tällä hetkellä noin 30 neliötä, Sairaalanrinteen kodit ovat keskimäärin 50-neliöisiä. Valikoimassa on esimerkiksi 50 neliömetrin kaksioita ja yli 70-neliöisiä kolmioita.

”Keskiarvojen takana on niin 25-neliöisiä yksiöitä kuin todella hulppeita 120-neliöisiä asuntoja ja kaikkea siltä väliltä.”

Pelkonen sanoo, että hukkaneliöt on perkattu tarkkaan suunnittelussa ja asuntojen toimivuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Asetukset edellyttävät taloihin vain yhden hissin, mutta asukasliikenteen helpottamiseksi hissejä tulee kaksi kappaletta. Rinteeseen nousevan talon ylimpiin kerroksiin ne kuljettavat upeiden näkymien äärelle.

Laptin Pohjois-Suomen aluejohtaja Mikko Lohi sanoo, että jo sijainti rinteessä on Oulussa harvinaista.

”Alueella on selkeää rakentamista ja aikanaan pienet männyt ovat nousseet nyt suuriksi hongiksi, jotka reunustavat alueen taloja. Olemme tutustuneet alueeseen huolella ja kuulleet, että Sairaalanrinteellä asuu edelleen sinne 1970-luvun alussa muuttaneita asukkaita.”

Tutustu Sairaalanrinteelle rakennettaviin kerrostaloihin ja ota yhteyttä verkkosivuilla >>