Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ros­kaa­mi­sen seu­raa­mus­mak­su te­hos­tai­si op­pi­mis­ta

Ympäristön saastuminen ja roskaantuminen ovat ilmastonmuutoksen ja lajikadon ohella yksi tämän hetken suurimmista ympäristökriiseistä. Me, jotka vapaaehtoisesti keräämme roskia, olemme havainneet, että lähiluonnosta löytyy suuret määrät roskaa, vaikka jäteastioita olisikin tarpeeksi.

Moni ihminen on huolissaan erilaisten elinympäristöjen pilaantumisesta. Roskien ja mikromuovien suorat ja välilliset haittavaikutukset huolettavat.