Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Pääkirjoitus
Tilaajille

Ra­ta­yh­teys Poh­jois-Suo­mes­ta Norjan Nar­vi­kiin työntää sivuun Kirk­ko­nie­mi-vaih­toeh­don – yh­tey­den luonti pitää nyt aloit­taa säh­köis­tä­mäl­lä rata Haa­pa­ran­nal­le

Koillisväylän varaan haviteltu ratayhteys Suomesta Kirkkoniemeen on poistumassa valtion suunnittelupöydiltä. Hankkeen hyödyt olisivat vähäiset ja ongelmat isot. Raideyhteys Suomesta Narvikiin on parempi vaihtoehto.

Junayhteys Suomesta Jäämerelle on ainakin vuosisadan mittainen haave. Viime vuosina pontta haaveen toteutumiselle on antanut arvio Koillisväylän laivaliikenteen kasvusta. Sitä vauhdittaisi ilmaston lämpeneminen.

Ratayhteys taas liittäisi Suomen Koillisväylän laivaliikenteeseen.