Korona: Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

Koronanyrkki: Ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen

Py­sä­köin­ti­ajan voi merkitä jat­kos­sa myös itse kir­joi­te­tul­la pa­pe­ri­la­pul­la – al­ka­mis­ai­ka il­moi­tet­ta­va "sel­keäs­ti ha­vait­ta­val­la ta­val­la"

Uuden tieliikennelain mukaisesti pysäköinnin alkamisaika on ilmoitettava aikarajoitetuilla pysäkointipaikoilla "selkeästi havaittavalla tavalla". Muutos astuu voimaan kesäkuun alusta alkaen.

Jatkossa aiemmin kelpuutettujen tapojen lisäksi pysäköinnin alkamisaika on mahdollista kirjoittaa esimerkiksi paperilapulle.
Jatkossa aiemmin kelpuutettujen tapojen lisäksi pysäköinnin alkamisaika on mahdollista kirjoittaa esimerkiksi paperilapulle.
Kuva: Risto Rasila

Uuden tieliikennelain mukaisesti pysäköinnin alkamisaika on ilmoitettava aikarajoitetuilla pysäkointipaikoilla "selkeästi havaittavalla tavalla". Muutos astuu voimaan kesäkuun alusta alkaen.

Pysäköinnin alkamisajaksi merkitään aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Vaihtoehtoisesti voidaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti, riippuen siitä, kumpi niistä on aikaisempi.

– Pysäköintiaika lasketaan aina alkavaksi seuraavasta tasa- tai puolitunnista, vaikka kiekkoon merkittäisiin tarkasti se aika, jolloin ajoneuvo on pysäköity, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo.

Jatkossa aiemmin kelpuutettujen tapojen lisäksi pysäköinnin alkamisaika on mahdollista kirjoittaa esimerkiksi paperilapulle.

Lappujen kirjoittelijan on oltava tarkkana, ettei esimerkiksi auton lämmityslaitteen puhallin puhalla pysäköinti-ilmoitusta kojelaudalta.

Ilmoitettu aika on oltava tuulilasin läpi selvästi luettavissa. Esimerkiksi penkille lappua ei voi jättää.

– On tärkeää, että pysäköinnin alkamisaika ilmoitetaan vain yhdellä tavalla kerrallaan. Useampi samanaikaisesti ikkunalle jätetty lappu tai kiekko johtaa pysäköinti- tai valvontamaksuun.

Pysäköinnin alkamisaika merkitään edellä kuvatulla tavalla myös silloin, kun velvollisuus ilmoittaa pysäköintiajan alkamisesta on voimassa vain osan pysäköintiajasta. 

Jos pysäköinti tapahtuu kokonaan aikana, jolloin pysäköinnin alkamisajan ilmoitusvelvollisuutta ei ole, ei pysäköinnin alkamisaikaa tarvitse ilmoittaa ollenkaan.