Tilaajille

Pu­ron­var­si­met­sien suojelu muuttui – tut­ki­jat pel­kää­vät suo­je­lu­koh­tei­den määrän vä­hen­ty­vän tu­han­sil­la

Puronvarsimetsien käsittelyyn hiljattain tehdyt muutokset ovat herättäneet huolta ja hämmästystä tutkijoissa.

Puronvarsimetsien käsittelyyn hiljattain tehdyt muutokset ovat herättäneet huolta ja hämmästystä tutkijoissa.

– Metsälakikohteiden määrä uhkaa vähentyä tuhansilla, tutkija Panu Halme Jyväskylä yliopistosta pelkää.