Luitko jo tämän: Bus­si­kus­kit eivät aina pääse tau­ko­ti­loi­hin ves­saan, osa joutuu käymään tar­peil­laan met­säs­sä

koti-kaleva: Ihana jo­kai­se­na vuo­den­ai­ka­na – puu­ta­lo­yh­tiön ai­nut­laa­tui­suus hurmasi ou­lu­lais­per­heen

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen otet­ta­va vah­vem­min sään­te­lyn piiriin

Mainos: Black Friday -tarjouksena Kaleva Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Tilaajille

Pu­ron­var­si­met­sien suojelu muuttui – tut­ki­jat pel­kää­vät suo­je­lu­koh­tei­den määrän vä­hen­ty­vän tu­han­sil­la

Puronvarsimetsien käsittelyyn hiljattain tehdyt muutokset ovat herättäneet huolta ja hämmästystä tutkijoissa.

Puronvarsimetsien käsittelyyn hiljattain tehdyt muutokset ovat herättäneet huolta ja hämmästystä tutkijoissa.

– Metsälakikohteiden määrä uhkaa vähentyä tuhansilla, tutkija Panu Halme Jyväskylä yliopistosta pelkää.

Kyse on metsälain 10 pykälän perusteella rauhoitetuista erityisen arvokkaista elinympäristöistä, joiksi luetaan myös purojen välittömät lähiympäristöt, jos ne ovat luonnontilaisia.

Black Fridayn tarjous!

Digi 3 kk 1 kk hinnalla