Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö pää­mi­nis­te­rin joh­ta­mas­ta "tur­val­li­suus­neu­vos­tos­ta" – "Esitys on tut­ki­joi­den omaa ajat­te­lua"

Turvallisuuskomitean puheenjohtajan mielestä kansallinen turvallisuus toteutuu nykymuotoisella organisaatiolla.

Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti ei näe kansallisen turvallisuuden hoitamisessa uuden toimielimen perustamisen tarvetta.
Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti ei näe kansallisen turvallisuuden hoitamisessa uuden toimielimen perustamisen tarvetta.
Kuva: Kimmo Brandt/compic

Turvallisuuskomitean puheenjohtajan mielestä kansallinen turvallisuus toteutuu nykymuotoisella organisaatiolla.

Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti ei näe kansallisen turvallisuuden hoitamisessa uuden toimielimen perustamisen tarvetta.

– En näe tällaiselle neuvostolle tarvetta. Esitys on tutkijoiden omaa ajattelua, johon on haettu tukea eräiden henkilöiden avauksista, sanoo Juusti sähköpostivastauksessaan Lännen Median asiaa koskeviin kysymyksiin.

Valtioneuvoston kanslian tilaamassa kahdeksan tutkijan raportissa esitetään, että Suomessa tarvittaisiin uusi parlamentaarinen elin koordinoimaan sisäistä turvallisuutta koskevaa päätöksentekoa. Sitä johtaisi pääministeri.

– Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli toimii hyvin ja vastaa laajan turvallisuuskäsityksen mukaisesti kaikkiin yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuviin uhkiin, arvioi puolestaan Jukka Juusti.

Nykyisin koordinointia tekee valtion Turvallisuuskomitea. Juusti on sen puheenjohtaja.

Komitean tehtävänä on avustaa valtioneuvostoa ja ministeriöitä laajoissa kokonaisturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Tutkijat: Nykymalli tunnistaa vajavaisesti turvallisuusuhat

Tutkijoiden mielestä nykyinen organisoitumisen malli tunnistaa "vajavaisesti" kansallisen turvallisuuden intressejä. Siksi tarvitaan "yhdenmukaista kansallista turvallisuusjohtamista", johon tehtävään he siis esittävät pääministerin johtamaa kansallisen turvallisuuden neuvostoa.

Juusti puolestaan vastaa, että vuonna 2000 toteutetun perustuslakiuudistuksen yhteydessä lakkautettiin puolustusneuvosto ja tilalle tuli menettely, jossa kokonaisturvallisuutta yhteen sovitetaan virkamiesvalmisteluna ja päätökset tehdään ministerivaliokunnissa, tp-utvassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa.

Tp-utva tarkoittaa tasavallan presidentin (tp) ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan (utva) yhteiskokousta, jossa päätetään Suomen kannalta keskeisistä turvallisuuden ja ulkopolitiikan kysymyksistä.

Puolustusneuvoston lakkauttamista on pitänyt virheenä muun muassa keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen, joka esitti presidentinvaalikampanjansa alkajaisiksi vuonna 2017 pääministerijohtoisen turvallisuusneuvoston perustamista. Se olisi Vanhasen mielestä poliittisen johdon ja turvallisuuden virkamiesten vuorovaikutuspaikka.

– Poliittisen johdon ja virkamiesvalmistelun yhteistyössä tarvitaan hyvää vuoropuhelua, ja nykyiset rakenteet vaikuttavat toimivilta, sanoo Turvallisuuskomitean puheenjohtajana toimiva Jukka Juusti.

Juustin mielestä kansallista turvallisuutta pohtivia tahoja on riittävästi ja toiminta on myös kustannustehokasta.

– Kaikilla hallinnonaloilla on varautumisvelvoite ja Turvallisuuskomitea kokoaa valtiojohdolle tilannekuvaa yhteiskunnan varautumisen tilasta vuosittain, Juusti sanoo.

Niinistö esitti koronapandemian hoitoon operatiivista "nyrkkiä"

Suomen sisäisen turvallisuuden päätöksenteko on noussut koronapandemian vuoksi suurennuslasin alle. Pandemiaan liittyvissä suojautumis- ja rajoituspäätöksissä ministeriöiden keskinäinen yhteistyö on ollut puutteellista. Syyksi on sanottu hallinnon "siilomaista" organisaatiota.

Asiaa kritisoi myös presidentti Sauli Niinistö, joka esitti koordinointiin kriisiryhmää. Se olisi Niinistön mielestä operatiivinen "nyrkki".

Tutkijoiden esittämässä kansallisen turvallisuuden neuvostossa presidentti olisi mukana, mutta sitä johtaisi pääministeri.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei halunnut kommentoida sisäisen turvallisuuden neuvoston perustamista Lännen Medialle.