Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Vah­vis­tuu­ko van­hus­ten asema uuden val­tuu­te­tun myötä?

Meillä on edessä ongelmia joita vanhusasiavaltuutettu ei pysty yksin ratkaisemaan, Olli Kangas toteaa.

Hyvän elämän toteutuminen vanhuudessa on ihmisarvokysymys. Tämän tulisi näkyä niin käytännön toimissa kuin päättäjien asenteissa. Vanhusasiavaltuutetusta odotetaan virkamiestä, jota paitsi kuullaan myös kuunnellaan.
Hyvän elämän toteutuminen vanhuudessa on ihmisarvokysymys. Tämän tulisi näkyä niin käytännön toimissa kuin päättäjien asenteissa. Vanhusasiavaltuutetusta odotetaan virkamiestä, jota paitsi kuullaan myös kuunnellaan.
Kuva: Jussi Leinonen

Suomeen on 19. elokuuta perustettu vanhusasiavaltuutetun virka. Laki määrittelee valtuutetun itsenäiseksi ja riippumattomaksi viranomaiseksi, joka keskittyy toiminnassaan edistämään ikääntyneiden oikeuksia. Hänellä ei ole toimivaltaa ratkaista kanteluita, vaan hän pyrkii seuraamaan, arvioimaan ja vaikuttamaan ennakolta. Riittääkö tämä tuomaan muutosta parempaan?

Sunnuntaikäräjät

Vahvistuuko vanhusten asema uuden valtuutetun myötä?

Tuomio: Vahvistuu.

Tuomio annettiin äänin

3–2

Sunnuntaikäräjien vaihtuva raati ratkaisee viikoittain ajankohtaisen kiistakysymyksen.

Martti Korhonen: Viranhoitoon tarvitaan riittävä asiantuntijuus

Martti Korhonen on eläkeläisliittojen etujärjestön EETU:n puheenjohtaja.