Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Pu­hee­nai­he: Tar­vi­taan­ko Suomeen juhla su­ku­puo­len mukaan kuten isän­päi­vä ja äi­tien­päi­vä?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa isänpäivän merkitykseen.

Duudson-henkinen isänpäiväkakku.
Duudson-henkinen isänpäiväkakku.

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa isänpäivän merkitykseen.

Duudson-henkinen isänpäiväkakku.
Duudson-henkinen isänpäiväkakku.

Isänpäivää on vietetty 1970-luvun alusta lähtien isien kunniaksi. Se on vakiintunut liputuspäivä, mutta ei virallinen liputuspäivä. Äitienpäivän on juhlittu jo 1920-luvulta lähtien.

Isänpäivä on amerikkalainen lainatapa, kun kauppiaat Pohjoismaissakin alkoivat kaivata ennen joulusesonkia vilkasta kauppapäivää.

Tarvitaanko tasa-arvoiseen Suomeen sukupuolittunut, toista sukupuolta korostava juhla?

Ratkaisu äänin 5-0 kyllä tarvitaan.

Miesten tasa-arvo ry:n puheenjohtaja Juuso Ernon mielestä miesten ja poikien aseman parantamisessa on tehtävää, ja olisi kaikkien etu, että miesten tasa-arvossa viimein edistyttäisiin.

– Äitienpäivä ja naistenpäiväkin ovat tuontitavaraa. Yhden sukupuolen juhlimisessa ei ole mitään vikaa, kunhan juhlapäiviä vietetään tasapuolisesti. Ongelmallista se on, kun vain toista sukupuolta muistetaan esimerkiksi kansainvälisenä tyttöjenpäivänä ja toinen sivuutetaan täysin.

Juuso Erno pitää isänpäivää mahdollisuutena muistaa isiä ja nostaa isyyden liian vähäistä arvostusta. Myös kansainvälisenä miestenpäivänä 19. marraskuuta on tilaisuus puhua miesten ja poikien oikeuksista ja tasa-arvo-ongelmista.

Feministisen puolueen varapuheenjohtaja Tuuli Kamppila sanoo, että tasa-arvo ei ole valmis.

– Ihmisiä asetetaan edelleen eri asemaan ja kannustetaan eri asioihin sukupuolen perusteella. Esimerkiksi työmarkkinat ovat sukupuolittuneet, kun naiset saavat keskimäärin pienempää palkkaa ja eläkettä, mutta tekevät suurimman osan palkattomasta hoivatyöstä.

Tuuli Kamppilan mielestä miehiä pitäisi kannustaa enemmän hoivatyöhön.

– Ja yksi hyvä tapa edistää tasa-arvoa on perhevapaauudistus, jossa isälle korvamerkitään enemmän isyysvapaata. On tärkeää näyttää, että isyyttä arvostetaan, sillä lapsella on oikeus kaikkien vanhempiensa hoivaan. Rakastava isä on ansainnut kaiken kunnian vanhemmuudestaan, Kamppila sanoo.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoo haastaneensa sisäministeriön valmistelemaan isänpäivän korottamista viralliseksi liputuspäiväksi.

– Äitienpäivä on virallinen liputuspäivä. Minusta myös isät ansaitsevat sellaisen. Minun on vaikea keksiä syytä sille, miksei äitejä ja isiä pitäisi kohdella tasavertaiseksi tälläkin tavalla, Annika Saarikko toteaa.

Hänen mielestään julkinen puhe perheestä ja vanhemmuudesta painottuu usein naisiin ja äitiyteen.

– Toivon, että Suomessa isäpuhe vahvistuisi äitipuheen rinnalle myös isänpäivän kautta. Samaan aikaan äidit ovat ansainneet oman toukokuisen juhlansa, jonka juuret ulottuvat jo vuoteen 1918.

Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi huomauttaa, että mieheyden tai isyyden paremmuutta suhteessa esimerkiksi äiteyteen ei tulisi korostaa silloin kun juhlitaan isyyttä.

– Silloin juhlitaan sitä erityisyyttä, mitä isyys on. Yleisinhimillisten piirteiden lisäksi on olemassa myös sukupuolelle erityisiä piirteitä. Isyys ja äitiys ovat molemmat osa vanhemmuutta, mutta vain mies voi olla isä, ja päinvastoin. Sydämenasioille on tärkeä saada osoittaa rakkautta ja arvostusta. Elämän merkityksellisimpiä asioita kannattaa juhlistaa kansallisesti. Isyys ja äitiys ovat sellaisia.

Isät lasten asialla ry:n puheenjohtaja Petri Kolmosen mukaan tällä hetkellä isät kokevat, että isyyttä ei arvosteta samalla tavalla kuin äiteyttä.

– Molemmat vanhemmat ovat yhtä tärkeitä lapsille. Vanhemmuus on tärkeä tehtävä, jota yhteiskunnan tulee tukea tasavertaisesti. Tutkitusti vanhempien tasapuolinen läsnäolo edistää lasten hyvinvointia ja ennaltaehkäisee psykososiaalisia ongelmia. Tämän päivän Suomessa lapsia ja lapsiperheitä ei tueta riittävästi. Onko mitään tärkeämpää tehtävää kuin hyvä vanhemmuus? Siksi on perusteltua, että vanhemmuutta arvostetaan ja tuetaan myös juhlimalla.

Myös Petri Kolmonen kannattaa isänpäivä saamista viralliseksi liputuspäiväksi.

Mitä mieltä olet isänpäivästä? Tarvitaanko juhla, joka korostaako yhtä sukupuolta? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.