Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö Raat­tiin ra­ken­taa asun­to­ja?

Lauantain lehdessä Kalevan kokoama Lauantaikäräjät-raati ottaa kantaa Oulujoen suiston ja erityisesti Raatin ranta-alueiden rakentamiseen.

Raatin rantojen rakentaminen herättää keskustelua.
Raatin rantojen rakentaminen herättää keskustelua.
Kuva: Ester van Dam

Lauantain lehdessä Kalevan kokoama Lauantaikäräjät-raati ottaa kantaa Oulujoen suiston ja erityisesti Raatin ranta-alueiden rakentamiseen.

Raatin etelärantaan Oulussa rakennetaan virkistys-, matkailu-, liikunta- ja tapahtumakohteita, jos kaupunginhallituksen uusi esitys alueen täydennysrakentamisesta hyväksytään kaupunginvaltuustossa.

Kaupunginhallitus rajasi äänestyksessään asunto- ja toimistorakentamisen pois Raatin alueelta.

Pitäisikö Raatin rannoille kuitenkin rakentaa asuntoja? Vai miten Oulujoen suistoa täytyisi kehittää?

Ratkaisu äänin 4-1 ei pidä rakentaa asuntoja Raatin rannoille.

Rakennusteho Group Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Moilanen sanoo, että rakennusliikkeiden rooliin ei kuulu määritellä kaupunkirakennetta.

 -  Kaikkihan me noin komealla paikalla haluaisimme asua. Mutta on tärkeää varmistaa, että  Raatin alue kehittyy kaupunkilaisten viihtyisänä ja monipuolisena virkistysalueena. Uskon, että näin tapahtuu silloinkin, mikäli kaupunki päättää Raatin soveltuvan asumiseen.

Moilanen sanoo odottavansa innolla koko Oulujoen suistoalueen kehittymistä suunnitelmista kohti toteutusta.

 - Alue on ainutlaatuisuudessaan Oulun maineen tuleva kruununjalokivi, Moilanen sanoo.

 Tuiran asukasyhdistyksen puheenjohtaja Katja Koivukoski haluaa kehittää aluetta yhteisessä virkistyskäytössä.

 - Tontin koosta johtuen taloista tulisi korkeita, jolloin ne myös peittäisivät näkyvyyttä sen lisäksi, että osa alueesta muuttuisi yksityiseksi. En näe Raattia asuttuna, vaan pikemminkin urheilu-, virkistys- ja tapahtumakäytössä, jossa järjestetään monenlaista toimintaa, myös maksutonta. On hyvä, että suistoaluetta ja sen vetovoimaa kehitetään, mutta saunamaailmaa suunniteltaessa toivoisin otettavan huomioon myös yleisen ympärivuotisen saunan mahdollisuuden Tuiran uimarannalle.

 Katja Koivukoski muistuttaa, että Oulusta puuttuu maauimala.

 -Raatti olisi sille hyvä paikka.

Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistyksen puheenjohtaja Juhani Suopanki säilyttäisi myös Raatin alueen virkistyskäytössä.

 - Asunto- ja toimistorakennukset kuuluvat toisaalle. Oulussa on valmiiksi kaavoitettua rakennusmaata Toppilansalmen molemmilla rannoilla. Rakennetaan sinne ja tehdään nämä kohteet houkutteleviksi rakentaa. Samoin kaupungin varikon ranta Länsi-Tuirassa sopii hyvin vaikka kaavailluksi asuntomessukohteeksi. Samoin Vaakunanranta, kunhan molemmissa kohteissa rannan kevyen liikenteen väylät säilyvät vapaassa käytössä.

Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA:n puheenjohtaja Pia Krogiuksen mielestä kaupunginhallituksen päätös rajata asuntorakentaminen pois oli hyvä.

- Suiston rannat pysyvät näin kaupunkilaisten käytössä. Päätös tukee myös Kuusisaareen valmistuvan tapahtumapuiston toimintoja. Suistoalueen maisematila on valtakunnallisesti tunnustettua arvokasta kulttuuriympäristöä ja myös oleellinen osa oululaista kaupunkimaisemaa. Kaikki toimenpiteet jotka alueelle kohdistuvat tulee punnita erityisellä huolellisuudella ja korkealaatuisina.

 Krogiuksen mielestä Oulujoen suistoaluetta tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena.

 - Alueen käsittely vaatii pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta ja vaikutusten arviointia.

Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaatovaara Helsingin yliopistosta sanoo, että Raattiin sopisi omaleimainen, esimerkiksi Oulun koulun puuarkkitehtuuriin perustuva asuinalue.

 - Tulos olisi vähintäänkin kansallisesti merkittävä profiloituminen.

 Mari Vaattovaara muistuttaa, että Oulusta on kuntaliitosten myötä kasvanut ”kansallisessa mittakaavassa merkittävä kaupunki”.

 - Kaupungilla ei kuitenkaan ole omaleimaista tähän mittaluokkaan istuvaa keskustaa. Sellaisen voisi nyt luoda Ouluun.

Mitä mieltä olet Oulujoen suiston rakentamisesta? Pitäisikö Raatin rannoille rakentaa asuintaloja? Vai mitä sinne pitäisi tehdä? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.