Pu­hee­nai­he: Pitääkö Ouluun valita seu­raa­vak­si por­mes­ta­ri?

Lauantain lehdessä Kalevan kokoama Lauantaikäräjät-raati ottaa kantaa pormestarimalliin.

Lauantai-käräjät raatti otti kantaa, voisiko Oulun kaupungintalolla työskennellä pormestari kaupunginjohtajan sijaan.
Lauantai-käräjät raatti otti kantaa, voisiko Oulun kaupungintalolla työskennellä pormestari kaupunginjohtajan sijaan.
Kuva: Janne-Pekka Manninen

Lauantain lehdessä Kalevan kokoama Lauantaikäräjät-raati ottaa kantaa pormestarimalliin.

Valtuutetuista valittu pormestari on johtanut Tamperetta 2006 lähtien. Helsinki siirtyy pormestarimalliin kuntavaalien jälkeen vuonna 2017.

Pormestari korvaa vakinaisen kaupunginjohtajan ja johtaa kaupunkia vaalikauden päätoimisena luottamushenkilönä.

Pitääkö myös Oulun siirtyä pormestarimalliin? Valitaanko Matti Pennasen seuraajaksi nyt viimeinen kaupunginjohtaja Oulussa?

Ratkaisu äänin 3-2 ei pidä siirtyä pormestarimalliin Oulussa.

Kokoomuksen valtuustoryhmän johtaja Matti Roivainen kertoo, että kaupungin kehittämisjaosto kävi tutustumassa Tampereen malliin ja päätti yksimielisesti, että tässä vaiheessa ei mennä pormestarimalliin. Myöhemmin myös kaupunginhallitus päätti samalla tavalla.

- Nyt työn alla olevassa johtamisjärjestelmässä on puolueiden kesken sovittu, että Oulu jatkaa kaupunkijohtajamallilla. Mikä on sitten asian laita esimerkiksi neljän vuoden kuluttua? Sen näyttää aika.

Vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Mikko Raudaskosken mielestä yli vaalikauden tehtävässään oleva kaupunginjohtaja turvaa jatkuvuuden kaupungin ylimpään johtoon. Pormestarin tehtävä olisi katkolla neljän vuoden välein, jolloin poliittinen linjanveto saattaisi Raudaskosken mielestä merkittävästikin muuttua ja kaupungin johdonmukainen kehittäminen olisi haasteellisempaa.

-  Nykyisin kaupunginhallituksen puheenjohtaja on päätoiminen ja on omalla tavallaan rinnastettavissa pormestarimalliin. Samoin keskeisten lautakuntien puheenjohtajat saavat aikaa perehtyä syvällisemmin toimialojensa asioihin puolipäiväisissä tehtävissään. Nykymalli toimii hyvin eikä siihen sisälly niitä ongelmia, joita pormestarimalli voisi tuoda mukanaan, Raudaskoski sanoo.

 Perussuomalaisten ryhmäjohtaja Juha Vuorio näkee myös pormestarimallin ongelmallisena.

 - Tällä hetkellä kaupunginjohtaja, vaikka omaakin usein poliittista taustaa, on kuitenkin rooliltaan selvästi asiantuntija-virkamies. Tämä asiantuntemus vaarantuisi esitetyssä pormestarimallissa. Oulun poliittisten ryhmien yhteistyö ja keskusteluyhteys ovat hyvällä tasolla. Tampereen kokemusten perusteella pormestarin valinta saattaa tuoda lisää taipumusta sellaisiin poliittiseen ryhmittymisiin, jotka huonontaisivat poliittisen järjestelmän ilmapiiriä ja sitä myötä myös toimivuutta. Tätä nykyistä hyvää yhteistyötä en haluaisi riskeerata tällaisilla kokeilla

Keskustan valtuustoryhmän johtaja Juha Huikari kannattaa pormestarimallia.

 - Uudistuva kunta tarvitsee läpinäkyvää päätöksentekoa ja johtamisen ”yksinapaisuutta” toimiakseen. Vanhaan kaupunginjohtajamalliin sisäänrakennettu ongelmallinen vallan ja vastuun kaksijako päätoimisen kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja virkavastuulla toimivan kaupunginjohtajan kesken ei enää nykyoloissa toimi. Edellä mainitut johtajat voivat paistatella julkisuudessa kuntalaisia miellyttävien päätösten tekijöinä. Ikävien päätösten osalta on aina mahdollista piiloutua toisen ”selän taakse” ottamatta itse asioista vastuuta. Pormestarimalliin siirtyen perusongelma ratkeaa.

Myös sosiaalidemokraattien ryhmäjohtaja Pirjo Sirviö ottaisi pormestarin Ouluun, koska hänen mielestään olisi aika siirtyä demokraattisesti valittavaan kaupunginjohtajaan, jolloin kuntalaiset saisivat itse päättää, kuka kaupunkia johtaa.

 - Nykyään on valinnan suhteen kuntalaisilla vain kuuntelijan rooli. Päätoiminen luottamushenkilö pormestarina on tulevaisuutta.

Sirviön mukaan uusi järjestelmä keventäisi hallintoa, koska pormestari toimisi sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajana että myös kaupunginjohtajana.

 -   Oulussa ollaan jo osittain oltu sovelletussa pormestarimallissa, kun on ollut päätoimisia ja puoliaikaisia luottamushenkilöitä

Mitä mieltä olet Oulun kaupungin johtamisesta? Pitääkö virkamiehen sijasta kaupunkia johtaa vaaleilla valittu poliittinen johtaja eli pormestari?  Vastaa kommentoimalla tätä juttua.