Pu­hee­nai­he: Onko oikein kes­kit­tää EU-ko­kouk­set Hel­sin­kiin?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kokousten järjestämiseen pelkästään Helsingissä.

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kokousten järjestämiseen pelkästään Helsingissä.

EU-johtajuuden tapahtumat nyt seuraavan puolen vuoden aikana järjestetään Suomessa keskitetysti Finlandia-talolla. Edellisinä Suomen EU-puheenjohtajuuskausina 1999 ja 2006 kokouksia järjestettiin 21:lla eri paikkakunnalla Lappia myöten.

Menettääkö Suomi jotain, kun kokouksia ei ole nyt pohjoisessa? Jääkö Suomi-kuva EU:ssa vajaaksi säästeliään linjan takia? Onko keskittäminen oikein?

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen Viitasaarelta arvelee, että ehkä Suomelle on parempi, että kokouksia järjestetään vain Helsingissä.

– Näin vain Helsinki joutuu kärsimään kokousten mukanaan tuoman liittovaltiokehityksen ylistämisestä ja vallan keskittämispyrkimysten päättymättömästä tiestä, Hakkarainen sanoo.

Vaasalainen europarlamentaarikko Miapetra Kumpula Natri (sd.) pitää säästeliäisyyttä ja turvallisuusjärjestelyjä ymmärrettävinä perusteluina kokousten keskittämiselle Helsinkiin.

– Niiden perusteella ei kannata kokonaan unohtaa muuta Suomea, sillä samoilla perusteilla ei koko ministerikokouksia kannattaisi ylipäätään tuoda pois Brysselistä. Tiedän, että monille Brysselissä arkeaan ahertavalle eurooppalaiselle Pohjoinen Suomi, Oulun ihme eli Nokia ja toinen sen jälkeen, itäraja tai kotiseutuni energiaklusteri olisivat osa mielenkiintoista Eurooppaa kokea, Kumpula-Natri mainitsee.

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) Pielavedeltä olisin toivonut, että edes osa kokouksista oltaisiin järjestetty eri puolilla Suomea.

– Viime vuonna vieraanani Suomessa oli Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta ja kiersimme Kainuussa sekä Savossa. Matka oli eri maiden europoliitikoille silmiä avaava kokemus, sillä he pääsivät näkemään Suomen erityisolosuhteet, metsäisyytemme, harvan asutuksen ja pitkät välimatkat.

Elsi Katainen huomauttaa, että maakuntamatkailu ei välttämättä aina tarkoita lentämistä, sillä myös junalla ja biopolttoaineilla matka taittuu.

– Sinänsä tärkeän ympäristöasian tiimoilta sysäämme syrjään monia mahdollisuuksia, sillä olisimme voineet näyttää mistä meidän ratkaisumme muun muassa hiilensidontaan löytyvät ja korostaa Suomen monipuolisuutta eri alueiden myötä.

Myös europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) Jyväskylästä toteaa, että kaikkia EU-kokouksia ei ollut oikein keskittää Helsinkiin.

– Suomi on hieno ja erikoinen maa. Suomi on sen verran kaukana Keski-Euroopan isoista liikennevirroista, että harvan EU-päättäjän ja virkamiehen tulee käytyä Suomessa kovinkaan usein.

Virkkusen mielestä osan EU-kokouksista olisi voinut järjestää myös muualla maassa.

– Ei se ole vaikeaa tai epäekologista. Meillä on paljon korkeaa osaamista, mielenkiintoista yritystoimintaa ja ainutlaatuista luontoa myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Epävirallisten ministerikokousten ja korkean tason seminaarien parasta antia ovat usein juuri erilaiset vierailut ja ”side eventit”, joihin muutamien kokousten järjestäminen eri puolilla maata olisi tarjonnut hienot mahdollisuudet.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö Turusta huomauttaa, kyse ei ole eettisestä valinnasta, johon olisi selkeä vastaus oikeasta ja väärästä.

– Silti itse olisin päättänyt toisin, jos olisin valinnan tehnyt. Nyt Sipilän hallitus oli päättänyt vetää Suomen EU-puheenjohtajuuden säästöbudjetilla, johon sisältyi ajatus pitää kokoukset yhdessä paikassa. Sillekin on omat perusteensa, haluaahan Suomi osoittaa vastuullista taloudenpitoa. Uusi hallitus ei päätöstä muuttanut.

Niinistön mielestä tilaisuutta olisi pitänyt käyttää hyväksi ja tehdä Suomen eri alueita ja olosuhteita tutuksi Euroopan johtajille. Hänen mukaansa se olisi ollut iso mahdollisuus usean maakuntakeskuksen näkyvyydelle ja matkailun edistämiselle. Samalla Suomen alueellinen koko ja erilaiset olosuhteet maataloudelle, elinkeinoille ja luonnolle olisivat tulleet tutuksi.

– Nyt hallituksen pitää muilla tavoin osoittaa EU-päättäjille niitä arvoja, joita Suomi edustaa eli vahvaa suhdetta luontoon ja puhtaisiin vesiin, arktisen alueen erityisiä olosuhteita ja saamelaisten alkuperäiskansaa, monipuolista ja ympäristöosaamiseltaan huippua olevaa teollisuutta sekä kiertotalouteen panostavaa maataloutta, Ville Niinistö sanoo.

Mitä mieltä olet Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kokousten ja tapahtumien keskittämisestä Helsinkiin? Vaikuttaako se jollakin tavalla Suomi-kuvaan, kun kokousvieraat käyvät vain Suomen pääkaupungissa? Olisiko tapahtumia pitänyt järjestää eri puolilla Suomea? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.